2

На вікіпедії статті про алгоритми пошуку на графах називаються

Які є причини не використовувати коротші назви пошук вглиб і пошук вшир?

4

Не бачу ніяких причин не застосовувати «пошук углиб (вглиб)» і «пошук ушир (вшир)».

«Англійсько-український словник з математики та інформатики» (Є. Мейнарович, М. Кратко) 2010 дає:

search = [sɜ:tʃ] 1. по́шук, шука́ння || шука́ти // ~ out знайти́ 2. перебира́ння/перебра́ння (варіантів) || перебира́ти/перебра́ти (варіанти)

Чому такі варіанти не застосували у Вікіпедії, мабуть, доречніше спитати у відповідних авторів статей.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.