9

Як правильно оформлювати посилання на статті в журналі Phys. Rev. згідно з новим стандартом ДСТУ 8302:2015 ? Особливість в тому, що немає глобальної нумерації сторінок, є тільки номер статті, який однозначно її ідентифікує. А сторінки нумеруються в середині статті: 153410-1, 153410-2, 153410-3, ... Також як писати, Iss. (issue, випуск), чи No. (номер випуску) ? Який варіант є правильним?

1) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, Iss. 15. P. 153410.

2) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, No. 15. P. 153410.

3) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, Iss. 15. P. 153410-1--153410-4.

4) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, Iss. 15. P. 153410(1--4).

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Browse other questions tagged or ask your own question.