6

Як правильно оформлювати посилання на статті в журналі Phys. Rev. згідно з новим стандартом ДСТУ 8302:2015 ? Особливість в тому, що немає глобальної нумерації сторінок, є тільки номер статті, який однозначно її ідентифікує. А сторінки нумеруються в середині статті: 153410-1, 153410-2, 153410-3, ... Також як писати, Iss. (issue, випуск), чи No. (номер випуску) ? Який варіант є правильним?

1) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, Iss. 15. P. 153410.

2) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, No. 15. P. 153410.

3) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, Iss. 15. P. 153410-1--153410-4.

4) Falkovsky L. A., Pershoguba S.S. Optical far-infrared properties of a graphene monolayer and multilayer. Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, Iss. 15. P. 153410(1--4).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.