1

Наприклад, я травмував ногу і приходжу до лікаря, питаю: "Чи маю я переважно лежати, обмежити рух?" А він відповідає: "Відповідно до відчуттів". Можна так? Чи як краще?

1
 • 3
  залежно від самопочуття.
  – Alex Sodin
  Sep 4 '19 at 15:32
1

У «Гуглі» я бачу:

 • «відповідно до відчуттів» — десятки траплянь, зокрема:

  Зробіть 5-10 разів, корегуючи темп та кількість відповідно до відчуттів… // Панченко Марина Григорівна, методичні рекомендації «Формування комунікативної компетенції вихованців ПНЗ Київщини засобами театрального мистецтва», Біла Церква, 2016.

 • «за відчуттями» — сотні траплянь і десятки книжок, щоправда серед них багато в інших значеннях, але є й у потрібних, зокрема:

  За відчуттями вона була не з хромованої сталі… // Stephen King, «Christine», у перекладі Олени Любенко, Харків, «Клуб сімейного дозвілля», 2017.

 • «згідно з відчуттями» — десятки траплянь, зокрема:

  Адекватність анестезії визначалась самооцінкою пацієнта відповідно до горизонтальної десятисантиметрової візуальної аналогової шкали (ВАШ), на якій 0 мм репрезентував відсутність болю, 100 мм — нестерпний біль згідно з відчуттями пацієнта, та словесної рейтингової шкали (СРШ). // Світлик Ю. О., стаття «Особливості впливу лідокаїну, ропівакаїну та бупівакаїну, введених епідурально, на ритм та провідність серця» в журналі «Медицина склданих станів» за № 5 (68), 2015.

Особисто я не бачу, чому якийсь із цих варіантів міг би бути неможливим. Хіба що «від… до від…» звучить не дуже приємно (повтор), але семантично, по-моєму, усе гаразд.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.