3

Мене недавно виправили, коли я використав слово "Германія", обгрунтовуючи це тим, що в українській мові правильно говорити лише "Німеччина".

Питання: Чи дозволяється користуватися обома назвами в українській мові? Чи є між ними якась різниця у використавнні?

1 Answer 1

6

Імовірно, «Германія» застосовується лише до цивілізації стародавніх германців (див. у Вікіпедії). «Словники України on-line» подають слово «Германія» з приміткою «антична назва країни…».

Тож, наскільки я розумію, застосовувати можна лише в якомусь дуже переносному/поетичному сенсі. Як ми в загальному спілкуванні не називаємо Україну Руссю чи Італію Римом.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.