3

Коли танцюєш народні танці, то вигук авенце слугує командою переходу до наступного партнеру по колу, тобто, якщо в колі n людей, то через n вигуків авенце пари стають такими ж як і на початку. Ось приклад вживання.

1 Answer 1

5

Avancez - у бальних танцях команда "просуватися уперед" (французькою). Українське тлумачення знайшов у примітці до "Музея покинутих секретів" Оксани Забужко:

Grandrond! Avancez! A trois temps! — Велике коло! Уперед! На раз-два-три! (франц.) — команди бального аранжера.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.