5

Як перекласти з російської "пренебрежительно малый"? Спроба це зробити, до прикладу:

Цей фактор був зневажливо малим за своїм впливом?

Ось результати моїх пошуків:

https://ru.glosbe.com/ru/uk/пренебрежительно%20малый

https://r2u.org.ua/s?w=пренебрежительно+малый&scope=all&dicts=all&highlight=on

5
 • 1
  плюсанув вас, бо мати 666 репи - це не добре. – Yola Aug 16 '19 at 15:09
 • 4
  Тільки пренебрежимо малый, а не пренебрежительно малый. – Sasha Aug 19 '19 at 3:55
 • @Yola, а мене? :) chinese.stackexchange.com/users/752/bytebuster – bytebuster Aug 20 '19 at 23:52
 • 4
  Стосовно самого запитання. Не здивувався, що за 67 переглядів ніхто так і не помітив, що запитання має суттєвий недолік. Справа в тім, що у штучно створеному московському єзику нема виразу «пренебрежительно мальій». Є слово «пренебрежительный», і воно має значення презирливий, зневажливий, зверхній. Є слово «пренебрежимо малый», і от воно якраз перекладається як нехтовно малий. З іншого боку, мені приємно усвідомлювати, що велика кількість наших дописувачів відучилася від єзика загарбників настільки, що забула фразеологізми того єзика. :-) – bytebuster Aug 21 '19 at 1:05
 • 1
  @bytebuster зроблено – Yola Aug 26 '19 at 8:11
12

Нехтовно малий

negligible = ['nɛglɪdʒəbl] нехто́вний, нехто́вно мали́й; незначни́й

1
 • 3
  було б добре додати сюди одразу й визначення слова "нехтовний" на підтвердження адекватності перекладу, а отже: для повноти відповіді. – P. Vowk Aug 16 '19 at 15:44
8

Мізерний або Мізерно малий

Зважаючи на контекст можна використовувати обидва варіанти перекладу.

Мізерний (який не має істотного значення, великої ваги; незначний) зазвичай використовують в художній літературі, наприклад:

 1. Мале тоді смішне, коли воно мізерне, коли себе поставить над усе (В. Симоненко).
 2. - Мені доручена доля моїх братів, а я думаю, .. як би збутися тільки свого, власного горя, - воно ж нікчемне, мізерне перед великим горем моєї бідної країни... (Стар., Облога.., 1961, 65);
 3. Самотність! Гордощі! Які слова нікчемні! За пишним одягом який мізерний зміст! (Рильський, І, 1956, 120).

Мізерно малий (відхилення від результату, яким можна знехтувати) найчастіше можна зустріти в економічній статистиці, математичному моделюванні, чисельних методах та інших точних науках, наприклад:

 1. Очевидно, навантаження стержня визначиться величиною Q = а3γ, де γ — щільність матеріалу вантажу; при цьому передбачається, що маса стрижня мізерно мала в порівнянні з масою вантажу.
 2. Область прийнятних і допустимих ризик-рішенні розташована між мізерно малим і недозволено високим рівнями ризику.
 3. Якщо мікрочастинки перебувають на великих відстанях одна від одної, сили взаємодії між ними мізерно малі.
 4. Коли точністні можливості будівельно-монтажного виробництва обмежені, застосовують принцип мізерно малого впливу помилок геодезичних вимірів на загальну помилку...
 5. ...інтервал відхилення Δ становить близько ± 3 10 8 нанометра, а отже, зважаючи на таке мізерно мале відхилення, можна вважати, що робоча точка Р 8 відтворює закон руху по прямій лінії.
 6. Коефіцієнт розподілу хлордифенілфосфата мізерно малий, а 4-нітрофенолята натрію і дифенілфосфата натрію (продукт гідролізу), навпаки, дуже великі, тобто концентраціями хлордифенілфосфата у воді [ХФ]в і 4-нітофенолята [НФ]о, дифенілфосфата [ФА]о в органічній фазі можна знехтувати, що дозволяє не враховувати їх у подальших викладках без шкоди для строгості зроблених висновків.
 7. Ейнштейн приходить висновку, що Земля внаслідок мізерно малого переміщення впродовж часу, що тривав дослід, являла собою інерціальну систему відліку, тому встановити її рух було неможливим.

7
 • Замість фрази "пренебрежительно малый" в російській мові використовують "ничтожно малый". – Roman Mikhol Aug 18 '19 at 21:42
 • Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою. Для цього натисніть edit. – bytebuster Aug 19 '19 at 3:26
 • А можете навести приклад використання, не написаний Вами, а що якесь стороннє джерело вживає (і чим солідніше джерело, тим краще)? Дякую. – Sasha Aug 19 '19 at 3:57
 • 1
  Тлумачення із "Словника української мови" slovnyk.ua/index.php?swrd=мізерні Який не має істотного значення, великої ваги; незначний. - Мені доручена доля моїх братів, а я думаю, .. як би збутися тільки свого, власного горя, - воно ж нікчемне, мізерне перед великим горем моєї бідної країни... (Стар., Облога.., 1961, 65); Самотність! Гордощі! Які слова нікчемні! За пишним одягом який мізерний зміст! (Рильський, І, 1956, 120). – Roman Mikhol Aug 20 '19 at 8:52
 • 1
  @RomanMikhol, дякую. Можете додати ці цитати прямо у відповідь? Хоча я, якщо чесно, мав на увазі приклади використання саме для «мізерне відхилення», але якщо їх немає, то краще так, ніж ніяк. – Sasha Aug 21 '19 at 16:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.