6

Як перекласти з російської "пренебрежительно малый"? Спроба це зробити, до прикладу:

Цей фактор був зневажливо малим за своїм впливом?

Ось результати моїх пошуків:

https://ru.glosbe.com/ru/uk/пренебрежительно%20малый

https://r2u.org.ua/s?w=пренебрежительно+малый&scope=all&dicts=all&highlight=on

3

2 Answers 2

13

Нехтовно малий

negligible = ['nɛglɪdʒəbl] нехто́вний, нехто́вно мали́й; незначни́й

1
 • 4
  було б добре додати сюди одразу й визначення слова "нехтовний" на підтвердження адекватності перекладу, а отже: для повноти відповіді.
  – P. Vowk
  Commented Aug 16, 2019 at 15:44
9

Мізерний або Мізерно малий

Зважаючи на контекст можна використовувати обидва варіанти перекладу.

Мізерний (який не має істотного значення, великої ваги; незначний) зазвичай використовують в художній літературі, наприклад:

 1. Мале тоді смішне, коли воно мізерне, коли себе поставить над усе (В. Симоненко).
 2. Самотність! Гордощі! Які слова нікчемні! За пишним одягом який мізерний зміст! (Рильський, І, 1956, 120).

Мізерно малий (відхилення від результату, яким зазвичай можна знехтувати) найчастіше можна зустріти в економічній статистиці, математичному моделюванні, чисельних методах та інших точних науках, наприклад:

 1. Очевидно, навантаження стержня визначиться величиною Q = а3γ, де γ — щільність матеріалу вантажу; при цьому передбачається, що маса стрижня мізерно мала в порівнянні з масою вантажу.
 2. Область прийнятних і допустимих ризик-рішень розташована між мізерно малим і недозволено високим рівнями ризику.
 3. Якщо мікрочастинки перебувають на великих відстанях одна від одної, сили взаємодії між ними мізерно малі.
 4. Коли точністні можливості будівельно-монтажного виробництва обмежені, застосовують принцип мізерно малого впливу помилок геодезичних вимірів на загальну помилку...
 5. ...інтервал відхилення Δ становить близько ± 3 10 8 нанометра, а отже, зважаючи на таке мізерно мале відхилення, можна вважати, що робоча точка Р 8 відтворює закон руху по прямій лінії.
 6. Коефіцієнт розподілу хлордифенілфосфата мізерно малий, а 4-нітрофенолята натрію і дифенілфосфата натрію (продукт гідролізу), навпаки, дуже великі, тобто концентраціями хлордифенілфосфата у воді [ХФ]в і 4-нітофенолята [НФ]о, дифенілфосфата [ФА]о в органічній фазі можна знехтувати, що дозволяє не враховувати їх у подальших викладках без шкоди для строгості зроблених висновків.
 7. Ейнштейн приходить висновку, що Земля внаслідок мізерно малого переміщення впродовж часу, що тривав дослід, являла собою інерціальну систему відліку, тому встановити її рух було неможливим.

7
 • Замість фрази "пренебрежительно малый" в російській мові використовують "ничтожно малый". Commented Aug 18, 2019 at 21:42
 • А можете навести приклад використання, не написаний Вами, а що якесь стороннє джерело вживає (і чим солідніше джерело, тим краще)? Дякую.
  – Sasha
  Commented Aug 19, 2019 at 3:57
 • 1
  Тлумачення із "Словника української мови" slovnyk.ua/index.php?swrd=мізерні Який не має істотного значення, великої ваги; незначний. - Мені доручена доля моїх братів, а я думаю, .. як би збутися тільки свого, власного горя, - воно ж нікчемне, мізерне перед великим горем моєї бідної країни... (Стар., Облога.., 1961, 65); Самотність! Гордощі! Які слова нікчемні! За пишним одягом який мізерний зміст! (Рильський, І, 1956, 120). Commented Aug 20, 2019 at 8:52
 • 1
  @RomanMikhol, дякую. Можете додати ці цитати прямо у відповідь? Хоча я, якщо чесно, мав на увазі приклади використання саме для «мізерне відхилення», але якщо їх немає, то краще так, ніж ніяк.
  – Sasha
  Commented Aug 21, 2019 at 16:40
 • -1, мізерно малий - це не завжди такий, яким можна знехтувати.
  – Yola
  Commented Dec 29, 2019 at 0:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.