7

Згідно з правилами вживання великої літери в українській мові:

Український правопис 2015, § 38.21: Назви пам'яток архітектури, замків, храмів тощо пишуться з великої літери: Андріївська церква, Золоті ворота, Колізей, Почаївська лавра, Хотинський замок, Софійський собор.

Яким має бути написання чилійської пам'ятки архітектури «рука пустелі»? Рука Пустелі, Рука пустелі чи ще інший варіант? У російській Вікіпедії слово «пустелі» пишуть з маленької, так, але її не можна назвати достовірним джерелом, тим паче для українського правопису.

2
  • 2
    Ви чомусь не додали примітку: «Родові найменування в подібних назвах пишемо з малої букви: собо́р Свято́го Петра́, собо́р Сан-Ма́рко, храм Васи́лія Блаже́нного, палац Пото́цьких, за́мок Іф, па́м’ятник Володи́миру Вели́кому, портре́т Му́соргського робо́ти Рє́піна, ре́квієм Мо́царта». Commented Aug 16, 2019 at 6:16
  • 2
    @stegetsj, а оце я все заплутав — я помилково вставив посилання на «Правопис» 2019, але цитата, яку навів Михайло, насправді з «Правопису» 2015 — і там немає такої примітки про родові найменування (принаймні в тому ж пункті); уже виправив посилання.
    – Sasha
    Commented Aug 16, 2019 at 8:00

1 Answer 1

6

Мені написання, аналогічне до вжитого з російської Вікіпедії, — Рука пустелі — видається цілком правильним. Зазвичай (за відсутності особливих обставин) з великої літери пишуть лише перше слово; і в наведенних Вами ж прикладах саме так: Почаївська лавра, Хотинський замок і т.ін.

Звісно, написання Рука Пустелі теоретично теж можливе, якщо ми маємо на увазі Пустелю, а не пустелю: тобто з особливою повагою або якусь живу істоту (наприклад, богиню, дух абощо, що уособлює пустелю), а не просто пустелю. Але навіть в іспанському оригіналі Mano del desierto слово desierto «пустеля» пишеться за малої літери, тож не бачу сенсу писати пустелю з великої.

(P.S.: Іноді з великої літери пишуть не перше слово, як-от вулиця Будівельників, але це у випадку, коли перше слово просто показує тип об'єкта/явища, а тут воно є частиною назви скульптури.)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.