10

В англійській мові цьому терміну відповідає слово "portionless", - тобто той(та), у кого немає матеріальних статків, що дісталися від батьків.

Мала припущення, що слово використовується у юридичній термінології. Але знайома юристка сказала, що є термін "спадкоємець", а протилежного нема. Є варіант "безспадкоємець", але це неологізм. "Особа, що не має спадку" - задовго.

7
 • 6
  інший варіант неолоґізму: "безспадченко"
  – P. Vowk
  Jul 18, 2019 at 15:02
 • 3
  "Скільки можна було судити про людину, заковану у бойові обладунки, новий боєць був трохи вищий середнього зросту й здавався швидше тендітним, ніж кремезним. На ньому був сталевий панцир із багатою золотою насічкою; герб на його щиті зображував молодий дуб, вирваний із коренем; під ним був напис іспанською мовою: "Desdichado", що означає "Позбавлений спадщини". - Переклад "Айвенго" Вальтера Скотта українською ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=591&page=15.
  – Artemix
  Jul 18, 2019 at 17:09
 • 2
  Правда portionless та desinherited (у разі Айвенго) це різне - приклад з yourdictionary.com/portionless: "Returning home, he was disinherited by his father's will, for his marriage with Cornelia (Neeltje) Simons, a portionless gentlewoman".
  – Artemix
  Jul 18, 2019 at 17:14
 • 2
  А для чого використовувати одне слово замість двох? По своїй суті спадкоємець - теж два слова: спадок ємець. ймити спадок. Як не крутіть. а не вийде використати одне слово для дії і об'єкту дії. Потрібно просто підібрати правильно назву дії для нового випадку. Якщо відповісти на запитання "чому особа не має спадку?", то можливо можна підібрати назву дії для правильно слова. Тобто потрібно розкрити тему людини без спадку та причини відсутності спадку.
  – user1677
  Jul 18, 2019 at 18:21
 • 2
  @P.Vowk, безспадько :).
  – Sasha
  Jul 19, 2019 at 7:32

1 Answer 1

2

Підсумовуючи коментарі й додаючи трішки від себе:

 1. У словниках я знайшов лише один прикметник, який самостійно передає значення слова portionless. Отже, словник linguisto:

portionless adj

що не має посагу (приданого) (про наречену), безпосажна
portionless daughters – безпосажні (дочки)
юр. що не має частки спадщини

Тож якщо потрібно сказати про дівчину без посагу — можна казати безпосажна.

 1. Варіанти неолоґізмів для передачі portionless одним українським словом:

  • безспадько
  • безспадченко
  • безспадковий
  • безспадкоємець
 2. Не відповідь на питання, але варіанти перекладу кількома словами:

  • особа, що не має спадку
  • [він/вона/вони] [був/була/були] без спадку
  • [він/вона/вони] [не мав/мала/мали] спадку
1
 • безспадкоємець більше схоже на того, у кого нема спадкоємця.
  – Yola
  Sep 23, 2019 at 17:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.