3

У СУМ-11 стаття фок-:

ФОК-... (ФОКА-...),
мор. Перша частина складних слів, що вказує на належність чого-небудь до фока.
напр.: фок-рея, фока-брас, фок-щогла.

Фок-щогла - це передня щогла на судні.

Фок - це вітрило на цій щоглі або сама ця щогла.

Питання:

Чи значать приклади у статті "фок-", що я мушу вживати (у текстах, що підпорядковуються правопису й словникам) складене слово "фока-брас" з першим словом саме у такому вигляді ("фока")?

Чи я можу теоретично уніфікувати це все і всюди використовувати лише "фок"?

Наприклад, чи буде написання "фок-брас" помилкою? Як це перевірити? Наскільки це довільно?

2
  • Не моряк, і впевнено не скажу, але можливо букву а добавили для милозвучності.... для уникнення нагромадження приголосних. Aug 11, 2019 at 13:22
  • @Юрій Гладьо також так думав, але "щ" - це також два звуки, чому тоді не "фока-щогла"?
    – P. Vowk
    Aug 29, 2019 at 10:42

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy