6

Декілька прикладів:

Это просто цветочки по сравнению с тем, что ждёт вас за этими стенами.

Но их страдания - всего лишь цветочки, по сравнению с судьбой, которую я уготовила тебе.

Дослівний переклад цих прикладів:

Це просто квіточки у порівнянні з тим, що чекає на вас за цими стінами.

Але їхні страждання - лише квіточки у порівнянні з долею, що її я тобі підготувала.

Єдиний переклад, який приходить в голову - це лише/лишень квіточки, проте я ніколи такого виразу в українській не вживав і не бачив в письмовому вигляді(щоденний суржик українців не береться до уваги), тому не знаю чи він існує. Доказу протилежного я не знайшов.

Шукав в Інтернеті - взагалі нічого не знайшов. Знайшов лише щось в російсько-українському словнику сталих виразів, проте перекладену версію я також ніколи ніде не зустрічав, виглядає як дослівний переклад:

Это только цветочки, а ягодки впереди.
Се тільки цвіт (іноді цвіть), а ягідок пождіть. Пр. Це тільки цвіт, а ягідки будуть. Пр.

Я впевнений, що має існувати аналогічний цьому вираз українською або якась усталена конструкція - приказка/прислів'я або фразеологізм. Переклад в російсько-українському словнику сталих виразів в мене викликає сумніви.

1
  • 2
    Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat.
    – P. Vowk
    Commented Jul 12, 2019 at 12:46

1 Answer 1

3

Вираз "это ещё цветочки" вживають, коли говорять:

о чём-либо негативном, что обещает проявиться в гораздо большей мере, чем сейчас

Тобто:

про щось негативне, що, як видається, стане ще гіршим, ніж зараз

Думаю, цьому російському виразу відповідає (принаймні, частково) вираз "це ще півбіди".

Приклади:

Боліла в Лесі голова, весь час хотілося спати. Майже нічого не їла. Та й це ще було півбіди в порівнянні з тим, що сталось кількома днями пізніше. А сталося справді жахливе. (Микола Олійник - "Дочка Прометея", 1966)

Нічого, то ще півбіди, — потішив його хтось. — Біда попереду. (Іван Багряний - "Сад Гетсиманський", 1950)

Хоча "це ще півбіди" не завжди означає, що може трапитись щось ще гірше (порівняно з тим, що є зараз). Іноді ним послуговуються, коли порівнюють дві ситуації, які не йдуть одна за одною:

Якби йшлося справді про блохи, то це ще півбіди, а то йдеться сьогодні про життя або смерть людства. (Микола Руденко - "Слідами космічної катастрофи", 1962)

Якщо голова чи його заступник щось візьме собі — це ще півбіди, а коли кожний потягне собі, то що тоді буде? (Михайло Стельмах - "Правда і кривда", 1961)

Інші відповідники російського виразу:

це ще нічого;

це ще дарма;

це ще дурниця;

це ще півбіди лиха.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.