3

Декілька прикладів:

Это просто цветочки по сравнению с тем, что ждёт вас за этими стенами.

Но их страдания - всего лишь цветочки, по сравнению с судьбой, которую я уготовила тебе.

Дослівний переклад цих прикладів:

Це просто квіточки у порівнянні з тим, що чекає на вас за цими стінами.

Але їхні страждання - лише квіточки у порівнянні з долею, що її я тобі підготувала.

Єдиний переклад, який приходить в голову - це лише/лишень квіточки, проте я ніколи такого виразу в українській не вживав і не бачив в письмовому вигляді(щоденний суржик українців не береться до уваги), тому не знаю чи він існує. Доказу протилежного я не знайшов.

Шукав в Інтернеті - взагалі нічого не знайшов. Знайшов лише щось в російсько-українському словнику сталих виразів, проте перекладену версію я також ніколи ніде не зустрічав, виглядає як дослівний переклад:

Это только цветочки, а ягодки впереди.
Се тільки цвіт (іноді цвіть), а ягідок пождіть. Пр. Це тільки цвіт, а ягідки будуть. Пр.

Я впевнений, що має існувати аналогічний цьому вираз українською або якась усталена конструкція - приказка/прислів'я або фразеологізм. Переклад в російсько-українському словнику сталих виразів в мене викликає сумніви.

  • 1
    Comments are not for extended discussion; this conversation has been moved to chat. – P. Vowk Jul 12 at 12:46

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.