7

в словниках присутнє слово іншомовного походження "ескалація", проте в жодному я не знайшов дієслова, що позначає цю дію. В англійській мові є "escalate", в російській "эскалировать". В українській це інтуїтивно могло б бути "ескалувати" як і більшість інших дієслів до іменнииків із закніченням "ація" (дотація – дотувати, культивація — культивувати). Проте складність в тому, що "ескалація" це єдине слово, що з незрозумілих причин закінчується саме на "лація", а не на "ляція" як всі інші із останньою літерою кореня "л" (напр. emulation — емуляція, емулювати; modulation — модуляція, модулювати; capitulation — капітуляція, капітулювати), через що варіант "ескалювати" теж інтуїтивно видається припустимим.

Питання: як правильно і що є визначальним для утворення дієслова — літера "а" у слові ескалація або ж корінь, що закінчується на "л"

1
 • Раджу замінити на відповідне слово українською мовою згідно змісту. Наприклад, підвищення, покращення, підняття. Наведіть текст, будь ласка, де використовується це слово.
  – user1677
  Nov 20, 2019 at 12:47

2 Answers 2

4

У словниках дійсно мало інформації щодо цього слова, тому насмілюся озвучити свою думку з цього приводу, адже це слово постійно вживається принаймні у мене на роботі.

Я вважаю, що в даному випадку можна вдатися до аналогій. Наприклад, англійське слово manipulate перекладається на українську як маніпулювати. Тому особисто для мене природнім є перекласти escalate як ескалювати. Так само слово escalation я б переклав як ескаляція, аналогічно до того ж слова маніпуляція, а також вентиляція, апеляція (апелювати), інсталяція (інсталювати) тощо.

2

По-перше, зазначу, що слова такого, здається, немає. Принаймні словники його не фіксують і на практиці воно майже не вживається. Те, що подібне слово є в англійській і російській, не означає, що воно має бути в українській. «Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки)» О. Кочерги і Є. Мейнаровича (2010) перекладає escalate як ширити/розгортати/посилювати; словник «ABBYY Lingvo Live» (імовірно, на базі словника В. Бусела) перекладає escalate як підніматися на ескалаторі / загострювати / ввергати / рости / збільшувати / підвищувати.

Але якщо вже вводити неологізм (і я, власне, не маю нічого проти такого неологізму; можливо, потреба в ньому справді є; і наявність подібного слова в двох найуживаніших українцями іноземних мовах зробить упровадження такого неологізму цілком природним), то я би виходив з того, що слово ескала́ція зафіксувалося в українській мові випадково (чи то під упливом російської, чи то через ще незавершену асиміляцію англійського слова), і утворював його від слова ескаля́ція. Зрештою, варіант ескаля́ція теж уживають; наприклад, газета «Свобода» (видає Український Народний Союз у США) майже послідовно (окрім одного вживання в № 8 від 20.02.2015) пише ескаля́ція (зокрема в № 5–7, 13–15, 22, 25, 31, 35, 36, 42, 47, 49 від 2015; так пишуть і деякі інші джерела, що можна побачити в Google Books. Тому я писав би ескалюва́ти.

Утім, оскільки слово не зафіксоване, то Ви цілком можете писати й ескалува́ти. І так іноді пишуть, наприклад:

…То коли переселяться в мирніший і спокійніший край, то знову ж таки разом із собою принесуть свої неспокої та немир'я, і так без кінця, бо вони ж постійно ескалують ці неспокій та немир'я по безмежних просторах (Євген Гуцало «Ментальність орди», 1995).


Кампанія починалася з найкращими намірами (уникнути війни на виснаження, яку пам'ятали з окопів Першої світової), проте врешті саме на те й перетворилася і постійно ескалувала, аж доки не стала ненаситним звіром, якому вічно не вистачало людей, технологій, сировини — які, можливо, продуктивніше було б скерувати деінде, особливо в останні місяці — і звістувала апокаліптичні сценарії цілій Європі (Кейт Аткінсон «Руїни бога» у перекладі Ярослави Стріхи, 2017).

Update: Пишучи цю відповідь, я забув банально подивитися в Google. Слово таки вживається (хоч і нечасто), й узус очевидно за ескалува́ти. Імовірно, якщо Ви не прихильник писати ескаляція, ескалятор (і, можливо, навіть інші слова за якимось неофіційним правописом; а пишете ескалація, ескалатор, як більшість), то Вам усе-тики слід спинитися на варіанті, який мені особисто подобається менше, — ескалува́ти.

3
 • 1
  Згадана вами Свобода послуговує ся скипниківкою, не дивно, же там ля.
  – Bocchi
  Jul 8, 2019 at 17:51
 • Погоджуюся з тим, що це слово не потрібне. Можна легко замінити на звичніший відповідник в українській мові згідно змісту. Перекладачі лише спрощують собі життя та не витрачають зайвий час на те, щоб підібрати правильне слово.
  – user1677
  Nov 20, 2019 at 12:44
 • Якщо ви вважаєте це слово непотрібним, то підкажіть, будь ласка, його коректний переклад, бо я його використовую чи не щодня у сфері управління проектами (Project Management). І не у значенні підійматися на ескалаторі, а в значенні "to escalate an issue" mlpconsultants.com/…
  – Igorock
  Nov 20, 2019 at 14:16

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.