2

Док:

ДОК, у, чол. Портова споруда для ремонту суден, а іноді і їх будування.

Корабельня:

КОРАБЕ́ЛЬНЯ, і, жін. Сукупність споруд для будування та ремонту кораблів; верф.

Верф:

ВЕРФ, і, ж. 1. Підприємство для будівництва і ремонту суден.

Має сенс припустити, що корабельня і верф - це одне й те саме (але я невпевнений, якби хтось мав спростування - я б залюбки почитав його). А ось чи відрізняються вони від доку, чи верф і док - це просто запозичення з різних мов?

1 Answer 1

4

Док - споруда в яку може запливти корабель. Він може бути осушенимй ("сухий док"), або навіть плавучим і використовуватись для транспортування кораблів. Верф призначена для збору кораблів з нуля з подальшим спуском на воду. Краще відчути різницю у використанні термінів можна якщо порівняти голладські слова Droogdok (сухий док) та Scheepswerf (корабельна верф) від яких через російску й було, скоріш за все, запозичено "док" і "верф". Корабельня ж вживається більше в розумінні саме підприємства яке може мати кілька доків, майстерні й склади.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.