2

Як перекласти з російської слово "поделка"? Цікавить значення як неякісний виріб, адже знайдений мною варіант перекладу "саморобка", на мою думку, не містить негативного забарвлення.

Это приложение очень неудобно и содержит множество ошибок. Просто какая-то поделка.

 • 2
  Поки спадає на думку лише халтура. – Sasha Jul 1 '19 at 10:37
 • @Sasha, ми не заохочуємо (напів-)відповіді у коментарях. Якщо запитання є повним і зрозумілим, варто написати повноцінну відповідь. Якщо ж, на вашу думку, запитання є half-baked, йому бракує продемонстрованої спроби автора самостійно знайти відповідь на запитання, та/або ви не упевнені у тому, що ваш запропонований варіант відповідає авторському перекладові іноземного слова власними словами, то про це треба написати авторові і проголосувати за закриття запитання. – bytebuster Jul 1 '19 at 13:34
 • якщо "саморобка" не містить неґативного забарвлення, то й "поделка" також його не містить, бо у реченні саме на цьому й акцентується, що щось саморобне, а не професійно зроблене. – P. Vowk Jul 2 '19 at 8:47
 • 2
  @P.Vowk, я б не був таким упевненим. Цілком може бути, що слова в різних мовах, у яких однакове основне значення, мають різні конотації. Так й навіть якщо автор неправий у цьому (припустімо, він переоцінює ступінь негативності слова поделка й недооцінює можливості вжитку слова саморобка), питання все одно лишається актуальним: що вжити замість саморобка, щоб посилити негативні конотації? – Sasha Jul 2 '19 at 9:06
 • 3
  @P.Vowk самоделка і поделка можуть мати різні значення. Про негативний контекст поделки свідчать російські словники. – Yola Jul 2 '19 at 9:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.