5

Як перекласти з російської слово "поделка"? Цікавить значення як неякісний виріб, адже знайдений мною варіант перекладу "саморобка", на мою думку, не містить негативного забарвлення.

Это приложение очень неудобно и содержит множество ошибок. Просто какая-то поделка.

6
 • 2
  Поки спадає на думку лише халтура.
  – Sasha
  Commented Jul 1, 2019 at 10:37
 • @Sasha, ми не заохочуємо (напів-)відповіді у коментарях. Якщо запитання є повним і зрозумілим, варто написати повноцінну відповідь. Якщо ж, на вашу думку, запитання є half-baked, йому бракує продемонстрованої спроби автора самостійно знайти відповідь на запитання, та/або ви не упевнені у тому, що ваш запропонований варіант відповідає авторському перекладові іноземного слова власними словами, то про це треба написати авторові і проголосувати за закриття запитання. Commented Jul 1, 2019 at 13:34
 • якщо "саморобка" не містить неґативного забарвлення, то й "поделка" також його не містить, бо у реченні саме на цьому й акцентується, що щось саморобне, а не професійно зроблене.
  – P. Vowk
  Commented Jul 2, 2019 at 8:47
 • 2
  @P.Vowk, я б не був таким упевненим. Цілком може бути, що слова в різних мовах, у яких однакове основне значення, мають різні конотації. Так й навіть якщо автор неправий у цьому (припустімо, він переоцінює ступінь негативності слова поделка й недооцінює можливості вжитку слова саморобка), питання все одно лишається актуальним: що вжити замість саморобка, щоб посилити негативні конотації?
  – Sasha
  Commented Jul 2, 2019 at 9:06
 • 3
  @P.Vowk самоделка і поделка можуть мати різні значення. Про негативний контекст поделки свідчать російські словники.
  – Yola
  Commented Jul 2, 2019 at 9:18

2 Answers 2

3

Неякісний, примітивний виріб, виготовлений власноруч, нашвидкуруч, не-фахівцями, без дотримання технології, техніки безпеки, організації праці — це кустарщина або кустарництво.

КУСТА́РНИЦТВО, а, сер.
2. перен. Робота, що ведеться неорганізовано, примітивно.

КУСТА́РЩИНА, и, жін., розм. Те саме, що кустарництво.

 • — Так от, виступає, значить, інженер і зводить до того, що держава дає передову техніку, але на цю техніку, мовляв, в наших МТС налипла кустарщина і відсталість (Семен Журахович, Вечір.., 1958, 22);
 • — Це кустарщина, а не сад.. Це треба ставити на державні рейки. Зрозуміло? Ось добув для вас [І. В. Мічуріна] субсидію..! (Олександр Довженко, I, 1958, 457);
 • У забудові села великої шкоди завдає кустарщина. Хто де облюбував місце, там і будується (Літературна Україна, 3.IX 1965, 4).
2

Розмовний варіант у моєму вжитку - "Поробка". В творах письменників воно також зустрічається, наприклад у Андрій Химко "У пазурах вампіра. I. Шляхами до прийднів", 1957:

Продав дрова, всякі поробки: ложки, люльки, ярма, снізки, іншу марницю, купив шкіру волячу, конячу і трохи козиної та овечої та й спробував промислу.

1
 • Дякую, що доповнили!
  – Sasha
  Commented Jan 29, 2021 at 16:05

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.