4

Іноді в тогрівельних фірмах можна почути таке:

Галю, там багато на возврат?
Що, знов возврат привіз?

Тут йдеться про повернення товару. Тобто, наприклад, магазин повертає товар постачальнику. І цей процес і товар, що повертається російською називається возвратом.

В аналогічній ситуації розкладення переходить в розклад. А от для повернення таку форму, як результат дії, я утворити не можу. Як це можна сказати українською?

2
 • Шчо міркуıете про вороття? Commented Jun 27, 2019 at 17:10
 • @stegetsj я думав про це, але воно якось по звучанню нагадує дію. І дійсно на r2u багато прикладів в яких вживання схоже саме на дію.
  – Yola
  Commented Jun 27, 2019 at 18:15

3 Answers 3

5

Повернення — це і є іменник. Віддієслівний іменник. Він має всі ознаки іменника як-то рід (середній) та відмінювання за відмінками: повернення, поверненню, поверненням тощо.

СУМ неправильно класифікує це слово лише як «дію за значенням повернутися». Насправді, у класифікації «дія-подія-наслідок» це слово може означати як дію, так і наслідок дії.

Напевне, автора збив з пантелику середній рід цього іменника. Наприклад, у московському язику, бідному на морфологію взагалі і суфікси зокрема, москв. возврат і багато інших віддієслівних іменників виду «наслідок дії» є словами чоловічого роду, утвореними безсуфіксальним способом.
В українській ці слова можуть бути як безсуфіксальні чоловічого роду (розсуд, постріл), так і середнього роду, утворені за допомогою суфіксів -ня (змагання), -тя (заняття, завзяття) та інших.

Чтиво

8
 • Як тоді перекладете возвращение? Там ние = ння. Котра вже дія дія від возврат. Ось так пастка. Commented Jun 30, 2019 at 6:15
 • 1
  @stegetsj Тобто ви хочете сказати що для будь-яких двох мов, два різні слова в одній мові завжди перекладаються двома різними словами в іншій мові?
  – Artemix
  Commented Jun 30, 2019 at 9:34
 • 2
  @Artemix переважно так, коли мова про Словянські мови. Але пастка в тому, же тут мова була про бідну морфолоґию Московської мови, хоча я навів хибність такого мисленя саме в цӧму випадку. І взагалі, Українцӥ мають велику проблему розмежу таких подібних слів, чого не сказати наприклад про Московську чи Польську, де така розмежа відносно красша. Тобто для умовного Москаля возрващение і возврат легкорозріжні тямки. Commented Jun 30, 2019 at 9:42
 • 1
  @bytebuster, в українській мові використання слова «язик» у значенні «мова» вважається застарілим. Я б змінив «у московському язику» на «у московській мові» (в ідеалі — на «у російській мові», це найнейтральніше, але це вже не наполягаю), бо поточне формулювання (разом з не дуже обґрунтованими прямо в цій відповіді словами про бідність) здається схожим на кепкування і показує нас не дуже добре.
  – Sasha
  Commented Jun 30, 2019 at 14:40
 • 1
  @bytebuster, «московити масово (0.9 млн хітів) використовують зворот „на мове“ [nʌ mo.vʲe]» — саме так, і я не хочу їм (точніше, найгіршим із них) у цьому вподібнюватися. («Поваги… неабияку повагу» — можливо, я неправильно це інтерпретую, але, по-моєму, це більше схоже на взаємне кепкування, якому в серйозних осередках не місце. Та навіть на rus.stackexchange.com і russian.stackexchange.com Ви такого не побачите.)
  – Sasha
  Commented Jun 30, 2019 at 18:49
2

На розум поки нїчого не приходе крім корня *vьrtĕti: верт і ворот, шчо збіжні з сенсом turn. Приросток re- значе знов (маємо пере-) або назад, для кортого нїчого не маємо чи не пригадую і мусимо знаходити окреме дїӧслово.

Загалом, як на мене, нај-красше пасують зворот і поворот. Коли брати саме зміст зї запитаня, то за словником СУМ зворот підходе:

 1. рідко. Повернення назад, до попереднього, колишнього; вороття.

  1. Минає день, минає два, Мина за ранком ранок .. Перевернувся цілий рік, – Як перш, нема звороту (П. Грабовський);
  2. Нема тобі, Маріє, звороту. Йди до кінця (У. Самчук)

  Повернення назад чого-небудь узятого, відібраного у когось.

  1. Він в 1841 році зчинив правдивий розрух у громаді і зажадав від пана звороту всіх загарбаних від того часу ґрунтів (І. Франко)

Без зворо́ту, у знач. присл.

 1. безповоротно, назавжди.
  1. І він оддав їй своє серце навіки, без звороту (Б. Грінченко)

До цїкавого, же переклад від Ґуґл радить поверт: словники не закрїпюють, але словотворчо можливо, до того ж маємо подібного утвору: заверт — котрого СУМ не крїпить, але инші цїлком.

-2
повернення

Ця форма дуже часто використовується як в бізнесі, так і побуті.

2
 • Дякую, та для мене воно більше звучить як процес, а не як результат.
  – Yola
  Commented Jun 28, 2019 at 15:23
 • @Yola воно може бути і процесом і результатом
  – podarok
  Commented Jun 28, 2019 at 15:26

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.