4

Намагаюся перекласти poop deck з анґлійської. Речення:

Above his head, on the break of the poop, the night-watchman rang a double stroke.

Це якась частина корабля. І ось у чому проблема:

 1. На вікі відповідник: ют.
 2. СУМ-11 також дає як абсолютний синонім: пів'ют.

На СУМ-11 обидва слова мають таке визначення:

Кормова частина верхньої палуби судна.

Чим вони відрізняються та чи відрізняються?

В яких джерелах можна знайти визначення?

8
 • Знахоџу словопохоџенє ют > hut, а ось пів нїде. Згаданиı СУМ не надовитı приклади вживу. Дивненıко.
  – stegetsj
  Jun 14 '19 at 19:40
 • 2
  Пів'ют це надбудова або додаткова палуба над ютом. Це з рос вікі - Полуют: ru.wikipedia.org/wiki/… Jun 17 '19 at 9:40
 • @ЮрійГладьо ви можете написати відповідь чи не хочете?
  – stegetsj
  Jun 17 '19 at 10:08
 • 1
  @P.Vowk є Англо-український словник морських термінів, Державний університет інфраструктури та технологій. Jul 26 at 10:59
 • 1
  @P.Vowk можливо, вам буде цікаве також: * Горбач О. Українська морська й судноплавна термінологія//Вісті братства колишніх вояків і УД УНА. – Мюнхен, 1958. – С.10, 11. * Горбач О. Українська морська й судноплавна термінологія / Олекса Горбач // Відбитки з журналу „Вісті Братства колишніх Вояків і УД УНА”. – Чч. 3-6 (77-80) та 11-12 (85-86). – Мюнхен, 1958. – С. 3-28. * Андріянова О. Я. Військово – морська термінологія української мови: етапи формування та семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01. Запоріжжя, 2011. 21 с. Jul 26 at 11:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.