4

Намагаюся перекласти poop deck з анґлійської. Речення:

Above his head, on the break of the poop, the night-watchman rang a double stroke.

Це якась частина корабля. І ось у чому проблема:

  1. На вікі відповідник: ют.
  2. СУМ-11 також дає як абсолютний синонім: пів'ют.

На СУМ-11 обидва слова мають таке визначення:

Кормова частина верхньої палуби судна.

Чим вони відрізняються та чи відрізняються?

В яких джерелах можна знайти визначення?

6
  • Знахоџу словопохоџенє ют > hut, а ось пів нїде. Згаданиı СУМ не надовитı приклади вживу. Дивненıко. – stegetsj Jun 14 '19 at 19:40
  • 2
    Пів'ют це надбудова або додаткова палуба над ютом. Це з рос вікі - Полуют: ru.wikipedia.org/wiki/… – Юрій Гладьо Jun 17 '19 at 9:40
  • @ЮрійГладьо ви можете написати відповідь чи не хочете? – stegetsj Jun 17 '19 at 10:08
  • Останнє питання було: Де можна знайти визначення? І я лиш вказав джерело, я не є корабельний експерт, лиш погуглив 2 хв. (Та й давно я вже не маю бажання тут відповідати... час від часу лиш заглядаю з цікавості) – Юрій Гладьо Jun 17 '19 at 11:17
  • @ЮрійГладьо вікіпедію я не рахую за джерело. Мене цікавлять українські словники мариністики, які поки не можу знайти (і починаю думати, що їх не існує). Але питання основне - саме про різницю між словами, а не про джерела. Відповідей може бути дві окремих. – P. Vowk Jun 17 '19 at 11:19

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.