9

Яке закінчення має слово «Камелот» у родовому відмінку?

Камелот — замок у британських легендах. Іменник чоловічого роду другої відміни. З одного боку, це — населений пункт, тому слово повинне мати закінчення «-а». А з іншого, Камелот — замок, а отже, він є спорудою, тож може закінчуватися на «-у».

У словниках цього слова не знайшов. Воно присутнє лише на одному сайті, де має закінчення «-у» в родовому відмінку, — goroh.pp.ua.

8

Цікаве питання. І я не можу на нього відповісти.

 1. З одного боку, у корпусі ГРАК-4 є лише Камелота (Камелоту не знаходжу навіть для давального відмінка).
 2. З іншого боку, простий пошук в Інтернеті знаходить і вжитки з , наприклад:

  Однією з таких спроб є згадана вище алано-сарматська гіпотеза, найдокладніше висвітлена у дослідженні «Від Скіфії до Камелоту» Скотта Литлтона й Лінди Малкор. //Геннадій Казакевич, «Кельти на землях України», с. 17.

  Але це можна також інтерпретувати, мовляв, тут мається на увазі не конкретна фортеця, а радше метафорично натягається на цілий регіон (а регіони й великі просторові реалії — з ).

 3. «Правопис 2019» уточнює правила для населених пунктів. Тепер, згідно з п. 2.1.1.2.к, закінчення мають лише населені пункти на -ськ-/-цьк-/-ець-, -бург-/-град-/-город-/-піль-/-поль-/-мир-/-слав-, -ів-/-їв-/-ев-/-єв-/-ов-/-ин-/-ін-/-ач-/-ич- та з наголосами на закінченні (Бика́), а інші, згідно з п. 2.1.2.6, мають закінчення (Амстерда́му, Го́мелю, Ліверпу́лю, Ло́ндону, Мадри́ду, Пари́жу, Чорно́билю) або варіативне закінчення.
 4. Аналогічне слово Кодак (це теж фортеця) корпус ГРАК-4 містіть і з закінченням , і з закінченням . Утім з частіше.
 5. «Словники України on-line» (а за ними й Горох) містять Кодак із закінченням .

Я схиляюся до закінчення або варіативного закінчення.

1
 • Дякую за обґрунтовану відповідь!
  – Michael
  Jun 12 '19 at 10:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.