10

Яке закінчення має слово «Камелот» у родовому відмінку?

Камелот — замок у британських легендах. Іменник чоловічого роду другої відміни. З одного боку, це — населений пункт, тому слово повинне мати закінчення «-а». А з іншого, Камелот — замок, а отже, він є спорудою, тож може закінчуватися на «-у».

У словниках цього слова не знайшов. Воно присутнє лише на одному сайті, де має закінчення «-у» в родовому відмінку, — goroh.pp.ua.

1 Answer 1

8

Цікаве питання. І я не можу на нього відповісти.

 1. З одного боку, у корпусі ГРАК-4 є лише Камелота (Камелоту не знаходжу навіть для давального відмінка).
 2. З іншого боку, простий пошук в Інтернеті знаходить і вжитки з , наприклад:

  Однією з таких спроб є згадана вище алано-сарматська гіпотеза, найдокладніше висвітлена у дослідженні «Від Скіфії до Камелоту» Скотта Литлтона й Лінди Малкор. //Геннадій Казакевич, «Кельти на землях України», с. 17.

  Але це можна також інтерпретувати, мовляв, тут мається на увазі не конкретна фортеця, а радше метафорично натягається на цілий регіон (а регіони й великі просторові реалії — з ).

 3. «Правопис 2019» уточнює правила для населених пунктів. Тепер, згідно з п. 2.1.1.2.к, закінчення мають лише населені пункти на -ськ-/-цьк-/-ець-, -бург-/-град-/-город-/-піль-/-поль-/-мир-/-слав-, -ів-/-їв-/-ев-/-єв-/-ов-/-ин-/-ін-/-ач-/-ич- та з наголосами на закінченні (Бика́), а інші, згідно з п. 2.1.2.6, мають закінчення (Амстерда́му, Го́мелю, Ліверпу́лю, Ло́ндону, Мадри́ду, Пари́жу, Чорно́билю) або варіативне закінчення.
 4. Аналогічне слово Кодак (це теж фортеця) корпус ГРАК-4 містіть і з закінченням , і з закінченням . Утім з частіше.
 5. «Словники України on-line» (а за ними й Горох) містять Кодак із закінченням .

Я схиляюся до закінчення або варіативного закінчення.

1
 • Дякую за обґрунтовану відповідь!
  – Michael
  Commented Jun 12, 2019 at 10:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.