-1

Усі словники дають добУток. Усі учні з усіх регіонів України кажуть дОбуток. Як краще?

P. S. Многочлен/багаточлен та точка/крапка - я навіть не торкаюся.

  • Я гадаю, що вам потрібно трішки доповнити відповідь і знайти ще якісь приклади, де був би "дОбуток". Наприклад, коли я вчився в школі, то ніколи такого варіанту не чув. – Анатолій Jun 6 '19 at 9:49
  • Погоджуюсь. Питання треба доробити зі вказанням додаткових джерел. Інакше доведеться закривати. – P. Vowk Jun 6 '19 at 11:16
  • Чесно кажучи, я не зрозумів, як другий параграф стосується запитання. Це мало бути інше запитання? – bytebuster Jun 6 '19 at 19:26
0

Ну, мені здається, що "Усі учні з усіх регіонів України кажуть дОбуток" - це такий-сякий аргумент. Адже опиратися потрібно на офіційні джерела, і ви праві - СУМ-11 і СУМ-20 пишуть, що потрібно казати добУток. Також такий варіант я зустрів в Словнику наголосів (однак, не впевнений, що це офіційне джерело).

П.с. хоч це і не стосується питання, але:

Різниця між крапкою і точкою - тут.

В блозі О. Пономарева пише, що "многочлен" - суржик і його варто замінити на "багаточлен". Хоч я зрозумів, що зараз вживаються обидва варіанти.

| improve this answer | |
  • 2
    e2u з вами не згоден. – Yola Jun 7 '19 at 7:56
  • Так, лише мій викладач математичного аналізу в ПолтНТУ Недобачій С. І. казав "багаточлен". А в КНУ всі вимовляли "многочлен". – Kosarar Jun 7 '19 at 11:05
  • @Yola, дякую за надання хорошого контраргументу. Але я бачу, що словник на який ви посилаєтеся (а саме Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) ) був укладений двома вченими-математиками, чи не могли вони допустити помилку? – Анатолій Jun 7 '19 at 19:10
  • Хоч ще бачу, що інший словник (Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) ) теж дає варіант "дОбуток", а це вже дивно, так як Кочерга - доктор філологічних наук. – Анатолій Jun 7 '19 at 19:12
  • Цікаво. Все життя (ще зі школи) був певен, що в математичному сенсі правильно до́буток. (Звісно, що я помилявся, але якщо кількість тих, хто так помиляється, справді велика, то це колись може й стати новою нормою.) – Sasha Jun 9 '19 at 16:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.