5

Як правильно звуться жителі Московії?

Вікі вживає слово "московити", але я не можу знайти це слово в словниках. В той же час, мені здається, що правильно писати "московіти" або "московійці". По яким правилам утворюється закінчення у цьому слові?

0

2 Answers 2

5

Найсучасніший і найповніший офіційний словник, СУМ-20, подає:

МОСКОВИ́Т, а, ч., заст. Те саме, що моска́ль 2. – Ми, мені здається, не гірші за інших людей, за всіх, яких бачив: татар, німців, поляків, московитів (Ю. Мушкетик); Всі люблять Польщу в гонорі і в славі. Всяк московит Московію трубить. Лиш нам чомусь відмовлено у праві свою вітчизну над усе любить (Л. Костенко).

Спочатку здавалося, що це необов'язково стосується Московії, але цитата з Ліни Костенко переконала у зворотньому.

1

По яким правилам утворюється закінчення у цьому слові?

Коли поглянути на словопохоџеня і приклади з инших мов ві џерелї: Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові, то стає очевидно, шчо за ⁰ дивним, страждальним і не дуже потрібним правописним правилом девʼятки.

Ви закономірно спитаєте, а чого ж таки не московіт? Он навіть маємо мусковіт — в прикладах наводять muscovy, але украьинське ненаголошене о теж полюбяє ставати у. Бо виняткове правило має чимало винятків, на котрих теж винятки, а тут це штибу старі засвоєні слова:

Примітка 1. У ряді слів іншомовного походження, що давно засвоєні українською мовою, після б п в м ф г к х л н ¹ пишеться відповідно до вимоги и: бурмистер (але бургомістр ²), вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін., а також у словах, запозичених із східних мов, переважно тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак.

Аби разом посмакувати, додав записки:

  1. Правило відносно нове, схоже, від польського впливу і затвердили під кінць позаминулосторічя. Совіти не дуже змінили з міркувань вельми доборої маніпулятивностьи і на сьогоденя, шчо про ґ забули.
  2. Треба продовжити: meister – мейстер, майстер (десь напевно і мастер гуляє).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.