4

Як правильно укорінення чи обкорінення?

В одному місці читаю:

…Крім цього, при застосуванні агростеміну зменшується загнивання тканин, завдяки чому збільшується вихід обкорінених живців. Можна припустити, що агростемін посилює поглинання коренями елементів мінерального живлення…

// (Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 1986 / 1) «НЛТУ – Нац. лісотех. ун-т України»

А в іншому:

УКОРІНИТИ

Значення

 1. посадивши, дати прижитися, закріпитися коренями в ґрунті
 2. перен. Сприяти широкому поширенню, міцному закріпленню чогось у чомусь; впровадити, міцно встановити

// Укоренить у російському Вікісловнику

На мою думку суть проблеми добре розкрито ось тут:

Обкорінення живців, агротехнічний прийом, що використовується в розсадництві. Полягає в створенні умов, необхідних для утворення коренів на нижньому вузлі виноградних живців. Застосовується для отримання щеплених і кореневласних виноградних саджанців.

Процес обкорінення відбувається наступним чином: в оптимальних умовах зовнішнього середовища зачатки коренів, що закладаються в периферійній зоні серцевинних променів вузла, пробуджують діяльність оточуючих їх тканин, в результаті чого утворюється пухка тканина (звана "кишенькою"). Остання розсовує в сторону флоему.Зачаток корінчика своїм чохликом тисне на рихлу тканину, після чого перидерма розривається і з'являється білий горбочок;корінець прориває його і виходить назовні.

Для прискорення обкорінення живців застосовують кільчування, стратифікацію або регулятори росту.

// (Литература: Энциклопедия виноградарства: в 3-х томах./Гл. ред. А. И. Тимуш; ред. коллегия А. С. Субботович и др. Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. Энциклопедии, 1986.)

То все ж, як правильно? Дякую.

2

Коротко:

 • Укорінення — дїя дїӥ задля — процес задля
 • Обкорінення — дїя дїӥ стати — процес з [передбачувальним] резултатом, як вже і згадали тут.
 • Корінення — дїя дїӥ — просто процес, необовязково з резултатом.

Наведу шче приклад:

 • Я укорінював ся в середовишче — я сам робив спроби бути близьким до середовишча.
 • Я обкорінював ся в середовишчі — середовишче само зробило мене своӥм без моӥх спроб.

Я слово знаьшов ві:

Словник ботанічної термінології

Обкорінювання, обкорінення — окоренение — н. Bewurzelung

Обкорінюватися, обкоренитися — окореняться, окорениться — н. sich bewarzeln

Укорінення — укоренение — н. Einwurzelung

Нїмецьку не знаю, хто знаʼ — уточніть, а я тому́ спершу розбиру ся з приростками:

Синявський

15. о-, об-, обі-, обо- — хоч в основі це різностаті того самого приростка, та все ж подекуди окремі з них обмежені вживанням не тільки з фонетичних причин (перед голосними, групами приголосних), а й через причини спеціялізації значінь; найчастіше вживається цей приросток і найскладніше його вживання в дієсловах:

а) на означення всебічности, повноти дії: обки́да́ти, оплакати, обігріти, обсихати...

Щодо о- і об- в дієсловах і віддієслівних словах, то до деякої міри вони вживаються як рівнобіжні (рівнозначні), напр., обсмикати і осмикати, обдурити і одурити, обсипатися і осипатися, обзнайомити і ознайомити..., але взагалі приросток об- надає матеріяльнішого, конкретнішого значіння, ніж о-, і тому часто дієслова первісного (і звичайно матеріяльного) значіння з об- стаються з о- дієсловами іншого значіння, звичайно переносного і абстрактнішого, напр.:

обвернутися (плащем) — обернутися (вовком)
оббирати (ягоди) — обирати (на голову)
обкинути (болотом) — окинути (оком)
обчищатися (від бруду) — очищатися (регабілітуватися)
обписати (з усіх боків) — описати (подію)
обнова — оновлення
обгидити — огидити, огида
обновити — оповити
обпоганитися — опоганитися
обпаскудити — опаскудити
обзначити — означити
і т. ін.,

а іноді такі дієслова з о- зовсім відмінні значінням супроти слів з об-, або й взагалі, маючи тільки абстрактніше значіння, вживаються лише з о-, напр.:

обставляти (чим) — оставляти (= залишати)
обпинатися (хусткою) — опинатися (= не бажати)
обшукувати (= потрусити) — ошукувати (= дурити)
оберігати, одержувати, оповістити, оголосити
тощо.

Звичайно, бувають дієслова й тільки з приростком об-, напр.: обстріляти, обкласти (або обікласти) тощо.

б) у дієсловах з іменних пнів на означення "стати чим" тільки о-: овдовіти, осиротіти, остовпіти, одужати, ожити, одубіти, окривіти, опанувати... (хоч і обляшитися), а також у таких, як оженитися, одружитися, осідлати, остогидіти, окотитися тощо.

в) в іменниках тощо: о́бшир, осере́док, обов’язок, о́бмолодь (іменник), о́бмаль, о́брідно, о́сторонь (порівн. над-).


36. у- — див. в-.

2. , у- (про міну в-у-уві див. § 15) крім широкого вжитку в дієсловах і інших категоріях слів (внести, внесок, вмити, вранішній, впоперек...), приросток , (в-) з прикметникових пнів творить дієслова перехідні з значінням "робити, зробити чим": унаочнити, узагальнити, ущасливити, унещасливити, усуспільнювати, уворужувати, ударемнити, уміжнароднити. (Див. іще з-, о-).

Також варто зазначити, шчо СУМ в 11 книгах має зі згаданим приростком о-:

Окоренитися, нюся, нишся, док., розм., рідко.

 1. Пустити коріння; укорінитися.

 2. перен. Надовго розташуватися де-небудь або на чомусь. О, вже сів, окоренився! А не пора додому? (Словник Грінченка).

1
 • Дуже дякую за чудове першоджерело! – Volodymyr Maiboroda May 24 '19 at 8:55
1

Вкорінювати/укорінювати — широковживане слово (зокрема й у варіанті вкорінюватися/укорінюватися).

Обкорінювати я не бачу в жодному словнику. Якщо таке слово в українській мові є, то це, мабуть, якийсь дуже вузький сільськогосподарський термін.

Можу припустити, що обкорінення почали казати через те, що укорінення почало асоціюватися більше з «воно саме укорінюється», ніж із «ми створюємо спеціальні умови, щоб спровокувати цей процес» (але це лише моє припущення; ніде в Інтернеті я такого слова не бачу).

1
 • 1
  Так, це вузькоспеціалізований термін. Стосується лише стеблового, листкового і кореневого живцювання в розмноженні рослин. Дякую за припущення. Воно також цінне! – Volodymyr Maiboroda May 24 '19 at 8:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.