3

У відомій весільній пісні є слова "Гойра вісілє". Також якось я був в Чернівцях, і там є бар, який також називається "Гойра". Також знаю, що в Львові є студія вишивки з такою ж назвою, тобто, мені здається, що це слово є популярним. Але що воно означає?

В СУМі цього слова немає і пошуки в Інтернеті нічого не дали. Я припускаю, що це просто вигук кшталт "Ура" (Ура весілля), але я не впевнений, що це точно так.

1
  • Є ще танець Ойра
    – Yola
    Oct 2 '20 at 15:04
2

Слово гойра походе від 🇭🇺 hajrá, котре має переважно два значеня, в тому числї і для запозики.

  1. Вираз підбадьору, заохоти, пітримки тощо.

    пр. вперед, (Динаме!); ну; мерщій; ура тощо.

  2. Кінець або стан такого (поспіх).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.