2

У відомій весільній пісні є слова "Гойра вісілє". Також якось я був в Чернівцях, і там є бар, який також називається "Гойра". Також знаю, що в Львові є студія вишивки з такою ж назвою, тобто, мені здається, що це слово є популярним. Але що воно означає?

В СУМі цього слова немає і пошуки в Інтернеті нічого не дали. Я припускаю, що це просто вигук кшталт "Ура" (Ура весілля), але я не впевнений, що це точно так.

  • 3
    Меньі пошуки дали: Гойра! – (угор.) ура! Однак словник дивниь і не поважниь, і ьа не можу знаьти Мадьарського відповідника, лише Польське chojrak, де ch гісторчне х, читати ьак хоьрак, а також Może od wykrzyknienia chojra!, котрого теж не можу знаьти, але, так, схоже на ура!. – stegetsj May 13 '19 at 8:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.