0

Нещодавно почув слово "баська". Однак, не можу зрозуміти його значення, адже його немає в СУМ-11 та СУМ-20. А в Гугл пише, що "баська" - це назва вівці.

Гадаю, варто зазначити, що це слово я почув на Вербну неділю і воно точно пов'язане з вербою. Проте не зрозумів чи люди так називають вербу чи її гілля? Чи, можливо, це якась діалектна назва "котиків" (див. 3-є значення)?

  • Так і є.... гілочки верби із бруньками. – Юрій Гладьо May 23 at 17:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.