11

Звідки пішло слово "бентежити"? Вікісловник цього не знає. Чи є в українській мові інші слова, що мають цей же корінь, або схоже походження?

Інше питання, наскільки поширеним є слово "бентеження"? Я зустрічала дієслово "бентежити"/"збентежити"/тощо багато разів, але як іменник, здається, це слово не дуже поширене у використанні.

2
  • Після цього іменник теж дуже поширений :) Feb 21, 2017 at 16:01
  • Непозбувна бентега)
    – Bohdanko
    Feb 26, 2017 at 1:40

1 Answer 1

12

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1982, том 1, сторінка 168 пише:

Бентежити – походження остаточно не з’ясоване; пов’язувалося з уг[орським] bénitás «розслаблення, калічення, нівечення», bántás «образа, кривда, мучення» [угорське s читається як ш]; можливо пов’язане з бентег «послушник», турецьке bende «раб, слуга»; в такому разі могло означати «поневолювати» (під час ворожих набігів), порівняйте бантажити, бендюжити, бентег.

В цьому ж томі, сторінка 166:

Бендюжити – «ганьбити, зневажати» – очевидно результат видозміни форми бентежити під впливом бендюга, бендюх, і, можливо, словацького дієслова bandečit' «лаятися».

«Бантажити», сторінка 135:

enter image description here

Отже, існує ціле сімейство слів, корінь яких містить приголосні б-(н)-т-г/ж, походження цих слів достеменно не відоме, але вони мають спільні неґативні конотації та скоріш за все вплинули одне на одне.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.