10

В якому рецензованому словнику можна знайти сучасну українську інтернет мову? Наприклад, для російського слова "лол" стаття на Wikitionary посилається на "Словарь языка интернета.ru / под редакцией М. А. Кронгауза.", але український варіант "ліл" ніде обґрунтувати.

7

На жаль, як такого (реальної книги) словника мемів українською мовою не існує. Однак, є сайт Енциклопедія Драматика - "енциклопедія мемів, Інтернет-фольклору і різного цікавого з реального життя та просторів Мережі".

Також маємо Файна Меморія — "інтернет-енциклопедія, створена для лулзів. Канонічно вважається, що Файна Меморія - це енциклопедія інтернет-мемів".

На українській Вікіпедії є сторінка присвячена деяким мемам.

Залишається лише зібрати всі ці меми і випустити такий словник. Однак, чи це можливо, я не знаю.

1
 • є ще myslovo, хоч вони не лише по мемах, але й словник, який подає росвікіпедія у питання, не лише по мемах
  – P. Vowk
  May 15 '19 at 14:28
6

lol - не російський. Думаю, що якщо правильно все налаштувати, то першою буде відповідь схожа на цю. Тобто методи пошуку неправильні. enter image description here

Де lol - "laughing out loud".

1
 • 3
  це трошки не по темі питання, але "лол" в інтернет сленгу - уже давно не тільки транслітерація. lurkmore.to/LOL надає інші приклади: "ну ти й лол", "лолка", "ололо", та й сам "ліл" - корінь всюди один.
  – danbst
  May 9 '19 at 13:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.