-3

Як перекласти "применимый" одним словом? "Застосовний"?

closed as unclear what you're asking by bytebuster, stegetsj, P. Vowk May 5 at 12:04

Please clarify your specific problem or add additional details to highlight exactly what you need. As it's currently written, it’s hard to tell exactly what you're asking. See the How to Ask page for help clarifying this question. If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

 • 3
  P.S.: Загалом, на цьому сайті (як і в усій мережі StackExchange) прийняті трішки інші правила оформлення запитань. Потрібно, щоб той, хто запитує, надав контекст (наприклад, для якого речення й ситуації це потрібно) і показав власні спроби знайти відповідь (наприклад, шукав у таких-то словниках — нема). У Вашому випадку — конче не вистачає пояснення, чому Ви сумніваєтеся у «застосовний» (Ви не певні, що таке слово існує, не певні, що воно всюди доречне, чи чому?). – Sasha May 4 at 18:37
 • 1
  Так застосовний і не є дієприкметником (і навіть не закінчуєится на -мий); це суто прикметник. Це нормально — перекладати російський дієприкметник українським прикметником. Те, про що каже Вікіпедія (мовляв, такого в українській мові майже нема), — це, наприклад, застосуємий. – Sasha May 5 at 6:24
 • 3
  Ось стаття, про утворення подібних прикметників. – Yola May 5 at 7:44
 • 3
  Якби ви свої думки з коментарів перенесли до запитання це б додало йому балів. – Yola May 5 at 7:45
 • 2
  Пропоную уникати (напів-)відповідей у коментарях. Коментарі до запитання призначені лише для покращення/уточнення самого запитання, і більше ні для чого. Подібні діалоги можна виносити до чату, який саме для цього призначений. – bytebuster May 5 at 8:20
5

"Застосовний" є правильним перекладом. Важливе уточнення - в російській мові це слово є дієприкметником, але при перекладі перетворюється на процесовий прикметник.

ЗАСТОСО́ВНИЙ , а, е. Який можна застосувати, використати . Це поміж людьми Цвичок дурний, а довідки із психушки у нього нема. Так що закон застосовний до нього, як і до будь-кого іншого (М. Матіос) ; Метод застосовний для систем нелінійних алгебраїчних рівнянь, які описують сім'ю екстремалей (з наук. літ.) ; Серед старозавiтних апокрифiв найбiльш розвинену фабулу мають апокрифiчнi казки про царя Соломона. Термiн “казка” цiлком застосовний до цих легенд (з навч. літ.) .

(з словника http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=32769&page=1054)

Не виключено, що цей переклад є відносно новим словом (перші згадки в науковій літературі з початку ХХ століття):

«всі ці положення цілком застосовні і до Росії 1905 року» — в перекладі 1916 року книги Леніна 1905 року; друге — «всебічне вивчання природи матиме величезне застосовне економічне значіння» — з видання «Охорона пам'яток природи на Україні» 1927 року

(зі слів @Sasha)

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.