6

Підкажіть, будь ласка, як правильно скоротити назви у програмці для генерування звітів.

Є обмежене місце і повністю слова написати не виходить (англ. використовуються Sum, Avg).

Переглядав у словниках скорочень, таких слів не вдалося знайти.

Поки що, як варіант розглядаю таке:

Всього - Всг.

У середньому - Срд.

У середньому годин - Срд.Год.

Але можливо є кращі варіанти.

1 Answer 1

7

Раџу використовувати технічні словники, де можливі такі слова. Наприклад словник Microsoftʼа перекладає так:

Avg | Сер. 
   Серед. 
   Срдн 
   (від середнє)
Sum | Сум
   Сума

Хоча, як видно, не дуже внормовано, однак маємо приклади.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.