2

Знайома з Вінницької області,завжди говорть- "постав зошит/книжку на стіл" Я вважаю, що зошит/книжку можна лише положити на стіл. Тобто, горизонтально - положити, вертикально-поставити.

Проте, як правильно говорити, так і не знаю.

  • 7
    А чому, наприклад, не "покласти"? "Покладіть зошити на стіл, будь ласка". – Ted Kozma Apr 21 '19 at 15:03
2

Потрібно уважно подивитися значення кожного слова. В тому ж СУМі слово поставити має значення:

Помістити куди-небудь, розмістити десь.

І приклади:

В хату увійшла восьмилітня Харитя і поставила коло печі відро

Поставили на стіл вареників макітру І пляшку — свашку всіх мирян

Чому книгу не можна поставити на стіл так само як вареники? Очевидно, що тарілка чи пляшка не знаходилися у вертикальному положені. Наведу ще приклад з літератури ("Поринь у книгу" Влада Ковтуненко):

  • Зараз, - він поставив книгу назад на полицю

Щоправда тут не зовсім очевидно в якому положені була книга. В творі "Звір із Лісу":

Арзент стояв збоку, на його обличчі з’явилася зловісна посмішка, коли вогонь згас він поставив книгу на стіл.

Однак, словник-антисуржик взагалі пише, що "положити" - це суржик, а тому потрібно вживати слово "покласти". Хоч, поки воно є СУМі без приміток, то, я гадаю, його можна вживати.

На мою думку слова "положити" та "покласти" не є абсолютними синонімами і якщо ми заглянемо в СУМ, то знайдемо цьому підтвердження. Однак, гадаю, що два слова можна вживати в значені "помістити/розмістити щось на чомусь".

| improve this answer | |
  • Українська граматика 1917 року описує використання префікса по-, в даному випадку, як надання часівникам недоконаним доконаної форми (закінченість): по-білити, по-чорнити, по-просити. Слово "ставити" можливо можна зрозуміти, як зафіксувати щось у просторі на горизонтальній поверхні в прямому чи переносному значенні. – user1677 May 15 '19 at 22:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.