4

Знайома з Вінницької області,завжди говорть- "постав зошит/книжку на стіл" Я вважаю, що зошит/книжку можна лише положити на стіл. Тобто, горизонтально - положити, вертикально-поставити.

Проте, як правильно говорити, так і не знаю.

2
 • 8
  А чому, наприклад, не "покласти"? "Покладіть зошити на стіл, будь ласка".
  – Ted Kozma
  Apr 21 '19 at 15:03
 • Якщо поставили, а воно впало, зважай положили Oct 15 '21 at 0:54
3

Потрібно уважно подивитися значення кожного слова. В тому ж СУМі слово поставити має значення:

Помістити куди-небудь, розмістити десь.

І приклади:

В хату увійшла восьмилітня Харитя і поставила коло печі відро

Поставили на стіл вареників макітру І пляшку — свашку всіх мирян

Чому книгу не можна поставити на стіл так само як вареники? Очевидно, що тарілка чи пляшка не знаходилися у вертикальному положені. Наведу ще приклад з літератури ("Поринь у книгу" Влада Ковтуненко):

 • Зараз, - він поставив книгу назад на полицю

Щоправда тут не зовсім очевидно в якому положені була книга. В творі "Звір із Лісу":

Арзент стояв збоку, на його обличчі з’явилася зловісна посмішка, коли вогонь згас він поставив книгу на стіл.

Однак, словник-антисуржик взагалі пише, що "положити" - це суржик, а тому потрібно вживати слово "покласти". Хоч, поки воно є СУМі без приміток, то, я гадаю, його можна вживати.

На мою думку слова "положити" та "покласти" не є абсолютними синонімами і якщо ми заглянемо в СУМ, то знайдемо цьому підтвердження. Однак, гадаю, що два слова можна вживати в значені "помістити/розмістити щось на чомусь".

1
 • Українська граматика 1917 року описує використання префікса по-, в даному випадку, як надання часівникам недоконаним доконаної форми (закінченість): по-білити, по-чорнити, по-просити. Слово "ставити" можливо можна зрозуміти, як зафіксувати щось у просторі на горизонтальній поверхні в прямому чи переносному значенні.
  – user1677
  May 15 '19 at 22:30
2

Пономарів каже, що "ложити" в сучасній мові не використовується — «Блог проф. Пономарева: "ложимо" чи "кладемо"»:

У сучасній українській літературній мові слова ложити немає. З приростками і без них маємо класти, покласти, скласти, накладати, розкладати тощо.

Наказовий спосіб — клади, поклади, кладіть, покладіть.

1
 • 1
  Маєте рацію. Однак, мені здається, на запитання це все-таки не зовсім вілповідає: хай ми навіть замінимо «ложити» на «класти», однаково залишається питання, у яких випадках ставлять, а в яких кладуть.
  – Sasha
  Dec 23 '20 at 20:28
0

Щодо слова "поставити" - все вірно. "Поставити" походить від "стояти". Можна поставити книгу на полицю, коли вона там дійсно буде "стояти" вертикально. Я не думаю, що коли ваша знайома каже "постав книгу на стіл", вона має на увазі, що книгу треба якось примостити вертикально, щоб вона так трималась.

Але й "положити" в сучасній мові майже не використовується, рекомендується вживати "покласти".

Тож, вірно буде: "поклади книгу на стіл".

2
 • 1
  Це може бути щось діалектне чи розмовне. Як ото «насипати борщ» (замість, здавалося б, логічнішого «наливати»). Але плюсанув, суто з логічного погляду Ви безумовно маєте рацію.
  – Sasha
  Dec 27 '20 at 15:53
 • 1
  Цей допис виграв би, якби базувався не лише на особистій думці автора, але і містив посилання на авторитетні джерела.
  – bytebuster
  Dec 27 '20 at 17:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.