3

Чи правильно написати: Іванова, проживаючого ...?

Чи тільки: Іванова, який проживає...?

4
 • У цьому контексті краще підходить дієслово мешкати — але питання залишається: «Іванов, мешкаючий за такою адресою» чи «Іванов, що мешкає за такою адресою».
  – Sasha
  Apr 18, 2019 at 8:39
 • на мій непрофесійний погляд, обмеження на дієприкментики активної форми теперішнього часу в українській мові збіднює ії. Тобто, форма існує в принципі, але не для всіх дієслів, і слід знати для яких можна і для яких не можна. Це робить мову негнучкою. Зайві правила будуть з часом відкинуті. Позиції мовознавців стосуються минулого мови - тіх часів, коли мова була менш вживаною, ніж нині або завтра. Мова мусить і буде розвиватися. Прийдуть нові мовознавці та закріплять нові правила. Імхо.
  – Ted Kozma
  Apr 21, 2019 at 15:18
 • Особисто я з Вами згоден (як не дивно; мені теж здається, що це радше вада, що збіднює мову). Але тут (на цьому підсайті) прийнято писати відповіді, покладаючись на щось, на якісь книги/словники/джерела. Тому, боюся, Вашу відповідь можуть сприйняти негативно.
  – Sasha
  Apr 21, 2019 at 16:37
 • Це питання є дублікатом.
  – improbable
  Nov 6, 2019 at 11:17

2 Answers 2

5

Мова- ДНК нації

Йдеться про дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, спляча, слабнучий, читаючий). Більшість мовознавців, зокрема Олена Курило, Борис Антоненко-Давидович, Юрій Шевельов, Олександр Пономарів, Святослав Караванський, радили й радять уникати їх, оскільки вони є невластивими українській мові.

Дієприкметники із закінченнями -ачий, -ячий, -учий, -ючий: словничок

подорожуючий --- який подорожує, подорожній і мандрівник

За аналогією, краще написати "Іванов, який проживає..."

1
 • На мою думку, у цьому випадку буде навіть краще замінити дієприкметник на прикметник: "Іванов, мешканець...". Apr 22, 2019 at 20:16
1

Погляди різних мовознавців на активні дієприкметники різняться: дехто зовсім відмовляє їм у праві бути частиною української мови, дехто приймає лише ті, що більш-менш укоренилися (є в словниках), а інших намагається уникати. Загалом мовознавці сходяться в тому, що активні дієприкметники не дуже властиві українській мові, але хтось сприймає це суворіше, а хтось м'якіше.

Оскільки я не бачу проживаючий у жодному словнику — навіть у тих, що містять інші слова на -ачий, -ячий, -учий, -ючий (наприклад: бажаючий, оточуючий, функціонуючий — які, однак, теж не бездоганні й оточені суперечками), зокрема ані в «Словнику української мови» в 11 томах, ані в «Словниках України on-line» — я б наполегливо рекомендував використовувати варіант «що проживає» / «який проживає».

P.S.: Сказане в попередньому абзаці стосується й дієслова мешкати — жоден відомий мені словник не містить слова мешкаючий, тому я наполегливо раджу вживати «що мешкає» / «який мешкає», а не мешкаючий.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.