3

Мова - ДНК нації

enter image description here

СУМ-20

Анітелень пред., розм. Варіант слова нітелень, уживаний для підсилення; ні слова, ні звуку.

Цікавить яке походження має дане слово? Адже в ЕСУМ його не знайшла.

1 Answer 1

5

В ЕСУМ слово таки є. Ось:

enter image description here

Отже, це звуконаслідувальне утворення, звідти й походить.

1
  • У мене, чесно кажучи, була асоціація з висловом «не мукає, не телиться» (можливо, російського походження). Але ЕСУМ авторитетніший. І не виключено, що навпаки, «не мукає, не телиться» з'явилося порівняно недавно через неправильну інтепретацію слова (а)нітелень.
    – Sasha
    Apr 17, 2019 at 9:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.