6

Я не розумію, як саме вживати ці слова. Наприклад, "чого ти нервуєш, заспокойся - все буде добре". На мою думку, нервувати може хтось інший, а не ти сам себе.

Визначення з СУМ запутали ще більше

Нервувати1. неперех. Те саме, що нервуватися. 2. перех. Приводити кого-небудь у стан нервового збудження, роздратування; прикро вражати чим-небудь.

Нервуватися Бути в стані збудження, хвилювання, роздратування.

Словник синонімів подає обидва слова як синоніми.

Чи потрібно розмежовувати вживання слів? Чи вони абсолютні синоніми?

1 Answer 1

7

Хоч СУМ вважає "нервувати" тим самим, що й "нервуватися", декілька інших джерел вказують на це як на помилку. Словопедія cтверджує:

Часом "нервувати" використовують у не властивому йому значенні: “Вона помітно нервувала і час від часу зиркала у вікно” (Петро Панч). Нервувати людину може щось чи хтось інший, а не вона саму себе: “Особливо це чомусь нервувало, непокоїло Никанора” (Іван Ле). Якщо треба передати стан збудження, роздратування, тоді доречне слово нервуватися: “Бжеський нервувався і, чекаючи на відповідь, роздратовано тарабанив пальцями по столу” (Зінаїда Тулуб). Читаємо в газеті: “У кабінеті слідчого Пархомчук нервує і ніяк не збереться з думками”. Дієслово нервувати означає “приводити кого-небудь у стан збудження, роздратування, прикро вражати”. Однак тут мовиться, що Пархомчук сам у такому стані, отже, він не нервує, а нервується. Так і потрібно було написати.

На сайті Літературне місто цю пару віднесли до cкладних випадків українського слововживання.

А на ресурсі мова – ДНК нації цій парі присвятили окремий графічний слайд:

"Нервувати й нервуватися"

Отже, схиляюся до думки, що ці слова варто розділяти.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.