4

Словник фразеологізмів

вси́пати по пе́рше (по шо́сте) число́ кому і без додатка. Суворо покарати, провчити кого-небудь. — Кинувся кожен: де Маковей? Де телефоніст? Розшукати негайно! Всипати по перше число! (О. Гончар); — Я вам покажу “точно”! — спалахнув Гречкун.— Чого не доповіли про готовність батальйону? Я вам всиплю по шосте число! Я вас навчу воювати (Ю. Бедзик).

Коли говорять "всиплю по перше число", то зрозуміло, що чекати на сильне покарання.

Яке походження вислову? Чомусаме перше (шосте) число?

1 Answer 1

2

Я часто пишу, що точно встановити походження того чи іншого фразеологізму інколи неможливо. Однак, зазвичай є версії походження, так само як і з висловом "вси́пати по пе́рше (по шо́сте) число́". Згідно до сайтів Моя Освіта та Тут Цікаво (це не офіційні джерела, тому інформація не є на 100% достовірною):

За старих часів в школі учнів часто шмагали, іноді навіть без проступків з їх боку, просто для профілактики. Наставник міг проявити старанність у виховних роботах і діставалося учням часом дуже сильно. Таких учнів могли звільнити від шмагань, аж до першого числа наступного місяця.

Також я наткнувся на міні-твір з фразеологізмами, де пояснення цього вислову таке ж як і в попередніх джерелах.

1
  • 2
    У мене вкрай негативне ставлення до сайту «Моя освіта», бо я наразі не бачив на ньому жодної справжньої статті, лише неавторизовані переклади російських статей (у цьому разі не знаю звідси, можливо з «Почему говорят „всыпать по первое число“?»). Хоча що краще — дати посилання на російський оригінал (із зазначенням, мовляв, тут про рос. мову, але, імовірно, походження подібне) чи дати посилання на український передрук (можливо, кепсько зроблений) — я навіть сам не знаю.
    – Sasha
    Commented May 11, 2019 at 8:21

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.