2

Російський вислів "Не опять, а снова" вживається як жартівлива відповідь на фразу, яка містить слово "опять".

Цікавить як можна влучно перекласти це слово україньско. Якщо ввести слово "опять" або "снова" в онлайн перекладач (наприклад, Гугл), то він видає один варіант перекладу - "знову". А якщо ввести повністю фразу, то він видає варіант "Не знову, а знову", причому (мені це здається смішним) пише, що цей варіант перевірено і затверджено спільнотою Перекладача... На жаль, більше мені нічого знайти не вдалося.

Можливо в українській мові є якийсь відповідник до такої жартівливої відповіді або ж її можна якось краще перекласти?

5
 • питання не в тому, як перекласти, а чи є відповідник (саме "чи є", бо його не має бути, він лише може бути).
  – P. Vowk
  Commented Apr 15, 2019 at 21:35
 • 1
  -1: московською мовою жарт зрозумілий: хтось каже «опять», а інший відповідає цією фразою. А який сенс цього жарту українською мовою? Хтось каже «опʼять», і йому відповідають? Commented Apr 15, 2019 at 21:57
 • 2
  @bytebuster, така фраза може зустрітися і під час перекладу з російської на українську, і що в такому випадку ви пропонуєте? Упустити її? Commented Apr 16, 2019 at 8:16
 • Така фраза може зустрітись в різних контекстах, може в тому. що його описує bytebuster, а може й в тому, що це просто повторення. від цього залежить переклад.
  – Yola
  Commented Apr 16, 2019 at 8:32
 • Можливо, так: "не знову, а заново"?
  – Rosty
  Commented Apr 23, 2019 at 10:19

3 Answers 3

6
 • Я не до кінця розумію сенс цієї російської відмовки. Але моє розуміння таке… Людина просто каже двічі те саме («не X, а X»), але в другій половині фрази застосовуючи більш рідковживаний, книжковий синонім — просто щоб на секунду спантеличити співрозмовника.

  Повністю ідентичним чином можна побудувати відповідь і в українській мові, застосувавши у другій половині фрази якийсь більш рідковживаний синонім до знову:

  А: …знову.
  Б: Не знову, а наново!

  Я незгоден з думкою bytebuster про те, що російське опять хтось вважає вульгарним. Можливо ця відмовка спрямована на те, щоб співрозмовник на секунду спантеличено замислився, а чи не вульгарне слово він сказав, але саме слово однозначно не є вульгарним (радше другий синонім є статистично менш уживаним). Але я навіть непевен, що ця фраза обов'язково передбачає саме такий спосіб спантеличення, адже вживаються й інші варіанти, наприклад, «не снова, а опять».

 • Можна не застосовувати ту саму формулу (заперечення, за яким навмисне йде самосуперечлива фраза, через що співрозмовник розуміє, що це просто жарт), а навпаки, погодитися й додати якусь приповідку за значенням «знову», наприклад:

  А: …знову.
  Б: Ага, знов за рибу гроші.

  У такому форматі підходить і варіант, запропонований P.Vovk, і щось банальніше типу «він/вона/воно/вони [той, кого обговорюють] знов за своє». (Російською ще знаю опять двадцать пять.)

1
 • Дякую, до речі, сьогодні зустрів варіант перекладу "Не наново, а знову!", що близький до того який ви запропонували. Commented Apr 17, 2019 at 20:00
4

Хочу додати до відповідей приклад того, як українські перекладачі змогли влучно перекласти цей вислів. В мультику "Добриня Микитич та Змій Горинич" вислів "Не опять, а снова" було перекладено:

-Не знаєш що робити - впав-віджався

-Ще раз?

-Не ще раз, а знову.

Ось оригінал (діалог на 38:50) та переклад українською (40:30)

2

Одразу спадає на думку неймовірно поширений в мережі вислів:

"Ніколи такого не було, і ось знову!"

Ґуґл видає безліч результатів. У вжиток вислів вже увійшов, впізнаваний широкими масами. Вважаю, це найкращий відповідник.

3
 • 1
  -1: вислів у запитанні — це обігрування слова «опять», яке деякі московити вважають вульгарним, на відміну від слова «снова». Ваш приклад — це обігрування іншої ситуації, в якій деяка подія виявилася неочікуваною, хоча насправді, вона повторювалася раніше, і варто було очікувати її повторення. Як-то «раптове» настання зими, а водії автівок не змінили покришки на зимові. Commented Apr 15, 2019 at 21:56
 • @bytebuster не погоджуюсь. В центрі вислову парадокс того, що щось буде не ще раз, а знову. Тобто, в основі - парадокс. Просто там він на рівні лексики, а тут - на рівні смислу. Щодо вульгарності слова "опять" - дуже дивно, ніколи такого не чув. Думаю, думка про вульгарність цього слова дуже маргінальна, адже я провів у росмовному середовищі оф і онлайн досить багато часу. Сенс виразів однаковий: щось відбувається знову, всі змучились від того, що це відбувається, і жартують з цього приводу. Іноді в укрваріанті набирає додаткових конотацій, але геть не обов'язково.
  – P. Vowk
  Commented Apr 15, 2019 at 22:24
 • 1
  Дякую, за такий хороший варіант перекладу! Commented Apr 17, 2019 at 19:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.