0

В ЗМІ часто вживають слово "перекуп"/"перекупи" в означенні людини/людей, які щось перекуповують.

В СУМ є стаття словом "перекуповувати", проте немає "перекуп".

Перекуповувати 1. Купувати у кого-небудь куплене, добуте ним.

Чи нормативно вживати слово "перекуп"?

1 Answer 1

1

Не дуже нормативно позначати людеꙇ суто пнєвих чи з приростками іменниками від дїєслів, бо вони позначають речи, де дїя є частиною, або саму дїю без дїяня: як «схема», пор. маꙇже синомічне слово перепродаж. До іменників для людеꙇ варто додавати відповідні наростки (хоч, правда, тут нїчого не унормовано і досї суперечки). А так, перекуп нормовано вживати і досї ꙇого вживають не для людеꙇ, котрі цӧго робять.

Наприклад існує слово з тим пнєм, але з иншим приростком і записане ві словнику — покуп, а особу звемо покупець (зустрічаєть ся також покупник). Чому однопнєве мусить сильно відріжняти ся? Тому тоꙇ ж СУМ має слова перекупник:

ПЕРЕКУ́ПНИК, а, чол. Той, хто перекуповує що-небудь.

Торговці — перекупники і спекулянти — прийшли пізніше.. їх прийшла величезна юрба (Юрій Смолич, V, 1959, 8); Сільськогосподарська продукція [на Кубі] реалізується державним організаціям, а не перекупникам, як це було раніше (Комуніст України, 1, 1961, 70).

Очевидно, також [рідше] зустрічаєть ся і перекупець.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.