5

В словнику синонімів вираз та вислів подаються, як синоніми.

ВИ́СЛІВ (сполучення слів, що виражає закінчену думку або становить певну єдність), ВИ́РАЗ, ЗВОРО́Т, ФРА́ЗА, АФОРИ́ЗМ (узагальнена думка, висловлена стисло); ГНО́МА (віршована).

В СУМ-20 лише 3 знач. слова "вираз" те саме, що ви́слів, а стаття "вислів" взагалі немає посилання на слово "вираз".

Отже, чи можна вважати ці слова синонімами чи краще розмежовувати їх вживання?

1 Answer 1

5

Вислівчастковий випадок виразу. Слово вислів застосовують лише до виразів природною людською мовою (української, французькою тощо); у той час як вираз можна застосовувати і у випадку природної людської мови, і у випадку мов інших типів (програмування, розмітки, специфікацій, математичних тощо). Наприклад, ми не можемо сказати тригонометричний вислів або вислів порівняння.

При цьому у випадку людських природних мов багато хто радить використовувати саме вислів (наприклад, «Уроки державної мови» в газеті «Хрещатик», OnlineCorrector). Основною причиною на це, мабуть, є те, що в російській мові є лише слово выражение (що більш схоже на вираз і семантично, і етимологічно), тому вплив російської мови призводить до того, що про слово вислів дехто зовсім забуває (а дарма!). Утім, підтримуючи прагнення зберегти слово вислів і погоджуючись із тим, що воно звучить влучніше за вираз у випадку природних людських мов, я не можу погодитися з тим, що, мовляв, уживати вираз у випадку природних людських мов зовсім неправильно (по-моєму, вираз є просто словом з ширшим значенням — менш влучним, але прийнятним).

Також у слова вираз є два значення, що, на мій погляд, зовсім не стосуюються обговорюванного значення (мовний вираз/вислів) — вираз обличчя (тіла) і результат дії «виражати, виразити». Адже виражати можна не лише словами, а й обличчям/позою чи діями/поведінкою (і тут слово вислів теж незастосовне).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.