5

Цікавить відповідник до німецького фразеологізму:

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Його можна перекласти як:

Того чого не вивчив маленький Гансик, вже не вивчить дорослий Ганс

Тобто, означає воно: "Якщо ми не навчилися чогось в дитинстві/молодості, то і коли будемо дорослими, ми цього не начимося".

Я переглядав словник найуживаніших фразеологізмів, але мені не вдалося знайти фразеологізму, який б влучно передавав значення. Чи взагалі існує такий в українській мові?

  • Наьблизшим хіба шчо пригадуьу бережи честь змолоду. – stegetsj Apr 12 at 8:21
  • 4
    Найближче, що мені спадає на думку: старого собаку новим трюкам не навчиш (можливо, воно російського походження, але радше міжнародне). Але це не зовсім те, робиться інший акцент. Німецький варіант мені подобається більше: там робиться акцент на тому, що треба вчитися змолоду (і це, по-моєму, правильно); а у варіанті про собаку — що старі нездатні до навчання (що, по-моєму, не зовсім правильно: чим старше людина, тим менш вона здібна до навчання, але ця здатність ніколи не падає до 0, тому не варто ставити на людині хрест). – Sasha Apr 12 at 8:52
  • У нас кажуть навпаки - вік живи - вік учись – Yola Apr 12 at 18:11
  • привіт, час дієслова в німецькому варіянті — теперішній. нмд, більш точний переклад: "Чого малий Івасько не вивчить, того Іван й не вивчить й тим паче" :) – chizh Apr 16 at 21:25
  • Шче згадав таке шчо посїєш – те ꙇ пожнеш. Але знов ж, воно не відтворює повністю нїмецького виразу. – stegetsj Apr 18 at 5:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.