7

Цікавить відповідник до німецького фразеологізму:

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Його можна перекласти як:

Того чого не вивчив маленький Гансик, вже не вивчить дорослий Ганс

Тобто, означає воно: "Якщо ми не навчилися чогось в дитинстві/молодості, то і коли будемо дорослими, ми цього не начимося".

Я переглядав словник найуживаніших фразеологізмів, але мені не вдалося знайти фразеологізму, який б влучно передавав значення. Чи взагалі існує такий в українській мові?

6
 • Наьблизшим хіба шчо пригадуьу бережи честь змолоду.
  – stegetsj
  Apr 12 '19 at 8:21
 • 4
  Найближче, що мені спадає на думку: старого собаку новим трюкам не навчиш (можливо, воно російського походження, але радше міжнародне). Але це не зовсім те, робиться інший акцент. Німецький варіант мені подобається більше: там робиться акцент на тому, що треба вчитися змолоду (і це, по-моєму, правильно); а у варіанті про собаку — що старі нездатні до навчання (що, по-моєму, не зовсім правильно: чим старше людина, тим менш вона здібна до навчання, але ця здатність ніколи не падає до 0, тому не варто ставити на людині хрест).
  – Sasha
  Apr 12 '19 at 8:52
 • 1
  У нас кажуть навпаки - вік живи - вік учись
  – Yola
  Apr 12 '19 at 18:11
 • привіт, час дієслова в німецькому варіянті — теперішній. нмд, більш точний переклад: "Чого малий Івасько не вивчить, того Іван й не вивчить й тим паче" :)
  – chizh
  Apr 16 '19 at 21:25
 • Шче згадав таке шчо посїєш – те ꙇ пожнеш. Але знов ж, воно не відтворює повністю нїмецького виразу.
  – stegetsj
  Apr 18 '19 at 5:33
4

В українській мові є прямий відповідник німецького прислів'я:

Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде вміти.

Його знаходимо у збірнику "Українські приказки, прислів'я, і таке інше" М. Номиса 1864 року:

enter image description here

Це ж прислів'я є у томі 2 збірника "Галицько-руські народні приповідки" Івана Франка 1907 року (стор. 218)

enter image description here

Там само:

enter image description here

У пізніших публікаціях це прислів'я теж можна знайти, та й ґуґл видає безліч результатів (наприклад). Тому його можна і варто вживати.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.