0

Цікавить якому варіанту - "цариця Савська" чи "цариця Шеви" - потрібно віддавати перевагу в українській мові. Під час перекладу твору "Дари Волхвів":

Had the queen of Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out the window some day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts.

мені сказали, що варіант "цариця Шеви" не є звичним для українців, тому потрібно вживати варіант "цариця Савська". Мене ж цікавить який варіант правильний відповідно до українського правопису. На жаль, самому мені відповідь знайти не вдалося.

Однак я виявив, що зустрічаються як один так і інший варіанти (хоч "цариця Савська" є популярнішим). Ось наприклад, Іван Огнієнко під час перекладу Біблії використовував саме "цариця Шеви".

Навіть на Вікіпедії стаття називається "Цариця Савська", а внизу бачимо:

Він написав їй лист із словами: «Від слуги Бога, Соломона, сина Давида, до Балкіс, Цариці Шеби. У ім'я Бога всемилостивого. Мир та пребуде з тим, хто слідує шляхом істини. Не повставайте на мене, але прийдіть і вдайтеся мені».

Тобто, маємо вже три варіанти: "цариця Савська", "цариця Шеви" і "цариця Шеби". Який же з них є правильним?

  • Це не є питання правопису. Питанням правопису було б "з великої чи малої літери іі писати". – Kreiri May 3 at 13:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.