2

Нещодавно слухав різні переклади твору "Дари Волхвів". У творі зустрілося речення:

She stood by the window and looked out dully at a gray cat walking a gray fence in a gray backyard.

І перекладач зробив наступний перклад:

Вона стояла біля вікна і дивилася за сірою кішкою, яка гуляла по сірому заборі на сірому подвір'ї

Деякі з присутніх заявили, що словосполучення "дивитися за" в цьому реченні означає "Доглядати за кимось" і воно вжито неправильно. Натомість потрібно було використати словоспослучення "дивитися на".

Цікавить чи справді "дивитися за" означає лише "доглядати за кимось" (бо судячи з СУМу таке значення дійсно є) і чи може воно бути синонімом до "дивитися на когось". Наведу приклади перекладів творів, де "дивитися за" означає "дивитися на когось/щось":

Чак Поланік "Виправний день"

Він дивився за світлом фар у темряві

Грей Алекс "Одержимість":

... він дивився за реакцією Анни.

  • Мені здається, що приклад "Він дивився за світлом фар у темряві" не коректний, судячи з контексту автор мав на увазі "він дивився у напрямку світла фар" а не те що він дивився на саме світло фар. – Volodymyr Apr 11 '19 at 8:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.