3

Російською можна сказати щось має купу плюшок маючи на увазі, що щось має купу плюсів, бонусів, переваг, додаткових можливостей тощо. Чи є якийсь відповідник українською? r2u відповіді не дає.

0

2 Answers 2

2
 • фішка

  Це не обов'язково перевага, це може бути просто якась специфіка, особливість тощо, але може вживатися й для позначення переваги. Я не знаю, чи не походить це переносне значення слова з російської, але де-факто вживається:

  Там фішка в тому, що обладнання було їхнє, а сировина наша. <…> А в чому фішка твоєї роботи. <…> …вся фішка в тому, що ви бюджетники? //Сергій Жадан, «Гімн демократичної молоді», с. 49, 90, 91

  Потрібна фішка, розумієте, забойна фішка. //Марина Меднікова, «Тю!», с. 86

  Інший Сергій (він не займається єдиноборствами, його фішка — теніс) грає роль арбітра. //З журналу «Березіль».

 • козир

  Зокрема «Словники України он-лайн» наводять це слово як розмовний квазісинонім до слова перевага.

 • принада

  Звідти ж. Це вже не розмовний варіант, а більш літературний. Також можна використовувати й значеннєвопов'язані дієслова, наприклад, «цей варіант приваблює/притягає тим, що… / багато чим».

2
1

Окрім розмовного варіанту "козир" можна також використати слово "плюс" (також розмовне):

род. а, перен., розм. Позитивна сторона чогось; достоїнство кого-, чого-небудь. — Кожна людина, яка навчилась грамоти, вже не та буде, що колись, темна й затуркана. Це вже плюс для суспільства (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 119);

// Взагалі що-небудь позитивне, бажане, очікуване. Як то Ви себе почуваєте..? Що дала Вам Криворівня — плюс чи мінус? (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 440);

// Перевага, вигода. На нашій стороні той плюс, що весь світ уже переходить тепер до такого руху, який повинен породити всесвітню соціалістичну революцію (Ленін, 45, 1974, 381).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.