5

У О. Мізерницького в "Ганусі":

— Диви!.. Відколи такого не бачили... Я думав, що такі вже давно перевелись, а вони... — резонує дядько з возу.

— Десь, мабуть, в бесті свого часу дожидали... ну й дождали, — одповідає йому другий.

На ulif є лише в пошуковому сервісі, а тут вже немає. На СУМ-11 немає. На r2u також немає. Не знайшов навіть в етимолоґічному словнику.

6

Спочатку я не знайшов на всіх цих сайтах інформації, але потім натрапив на Словник іншомовник слів на Словопедії:

БЕСТ (перс.)

  1. Засноване на старовинному звичаї право притулку (недоторканності) в Ірані на території священних і недоторканних місць (напр., мечеті, будинки вищих духовних осіб, іноземні посольства), звідки людину, що її переслідує влада, не можна взяти силою.

  2. перен. сісти в бест - сховатися від переслідування, вичікувати зміни обставин.

Отже, слово походить від перської мови, в якій значить "право притулку на території священних і недоторканних місць, звідки людину не можна взяти силою", а в українській мові прижилося у виразі "сидіти в бесті" / "дожидати в бесті" - переховуватися від переслідування, вичікуючи на зміну обставин.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.