2

В СУМі є обидва варіанти:

Салфетка, и, жін. Те саме, що серветка.

Серветка - невеликий (звичайно квадратний) шматок тканини або спеціального паперу, який використовують під час їжі, щоб запобігти забрудненню одягу, а також для витирання рук і губів.

Глосб перекладає російське слово "салфетка" як "серветка" або "рушничок". Однак, на Вікіпедії також присутні обидва варіанти. Більше того - жодний з них не є українським, бо "салфетка" - запозичення з російської, а "серветка" - з польської.

То якому ж варіанту кращи надати перевагу? Чи можна вживати обидва варіанти (а судячи з того, що вони є в СУМі без ніяких приміток, то, напевно, відповідь "так")?

1 Answer 1

2

Як Ви самі зазначили у питанні обидва слова є в СУМ-11 та не мають жодних позначок для обмеження вживання такуж інформація є в ВТССУМ

Серветка -и, ж. 1》 Невеликий (звичайно квадратний) шматок тканини або спеціального паперу, що його використовують під час їжі, щоб запобігти забрудненню одягу, а також для витирання рук і губів.

Салфетка -и, ж. Те саме, що серветка.

Словник синонімів містить обидва слова.

СЕРВЕ́ТКА, САЛФЕ́ТКА. Шеф саме скінчив снідати і витирав серветкою уста (Ірина Вільде); Черговий по столу зібрав посуд, суворовці поскручували салфетки і повкладали їх у кільця (І. Багмут).

Тому, на мою думку, обидва слова можна сміливо вживати як синоніми та взаємозамінні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.