1

В англійській мові є такі слова:

Тravel - подорож

Trip - подорож (зазвичай коротка), коли ви їдете в інше місце та повертаєтеся.

Journey - подорож з пункту А в пункт Б або ж довга сухопутня подорож.

Tour - поїздка кудись з певною метою

Cruise - морська подорож

Такі перекладачі як Глосб перекладають слова "Trip", "Journey" та "Тravel" як "подорож" чи "поїздка". Та цікаво чи є в українській мові слова які б означали "коротку подорож" чи "довгу подорож". Вирішив пошукати синоніми до слова "подорож" і, здається, зараз вже знайшов деякі можливі відповідники:

Тravel - подорож

Journey - мандрівка

Але як бути із такими словами як "Trip", "Tour" (перекласти лише запозиченим "тур" чи використати слово "екскурсія") та "Cruise" (лише "круїз"? - саме такий варіант дає Глосб)

3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.