1

В англійській мові є такі слова:

Тravel - подорож

Trip - подорож (зазвичай коротка), коли ви їдете в інше місце та повертаєтеся.

Journey - подорож з пункту А в пункт Б або ж довга сухопутня подорож.

Tour - поїздка кудись з певною метою

Cruise - морська подорож

Такі перекладачі як Глосб перекладають слова "Trip", "Journey" та "Тravel" як "подорож" чи "поїздка". Та цікаво чи є в українській мові слова які б означали "коротку подорож" чи "довгу подорож". Вирішив пошукати синоніми до слова "подорож" і, здається, зараз вже знайшов деякі можливі відповідники:

Тravel - подорож

Journey - мандрівка

Але як бути із такими словами як "Trip", "Tour" (перекласти лише запозиченим "тур" чи використати слово "екскурсія") та "Cruise" (лише "круїз"? - саме такий варіант дає Глосб)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.