6

Фразеологізм "з ма́ком і з та́ком" означає "і краще, і гірше; всіляко, по-різному".

Цікавить, що означає в цьому контексті слово так. Я спробував пошукати в СУМі і з усіх визначень, можливо, може підійти наступне:

  1. розм. Указує на відсутність того, про що йшла мова раніше. У мого батька було три стодоли: в одній був мак, друга була так, а в третій миша з розуму зійшла, що їжі не знайшла (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 68); Кому смак, а кому й так (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 68).

Але тут ідеться про прислівник, а в фразеологізмі без сумніву вжито іменник. Більше мені нічого знайти не вдалося.

1 Answer 1

4

На жаль, "чіткої" відповіді в словниках знайди не вдалося, але в Російсько-українському словнику сталих виразів натрапив на переклад словосполучення "Пироги с нетом" і його переклад "пироги з таком" або ж "нізчимні пироги". Також знайшов вислів про пироги в творі "Дар Евтодеї" Докія Гуменна:

Що воно за пироги з таком? Треба й собі спробувати! Купив і я — а в пиріжку нема ніякої начинки.

Тобто, я можу зробити висновок, що "з таком" - це "з нічим", відповідно "так" - це "ніщо". І швидше воно якось пов'язане із тим прислівником з СУМу (вислів "з таком" поширений у народі), визначення якого я навів у запитанні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.