3

Сьогодні натрапив на обговорення розшифрування абревіатури "НЛО" на Вікіпедії. Користувачі пропонували 4 варіанти: "нерозпізнаний", "невизначений", "непізнаний", "невпізнаний". На жаль, до згоди користувачі дійти не змогли. Проте, зараз є стаття: "Непізнаний літаючий об'єкт", але пояснення:

НЛО — невизначений (невпізнаний) літаючий об'єкт

Отож, всі 4 слова можна знайти в СУМі:

НЕВИ́ЗНАЧЕНИЙ - точно не встановлений; не зовсім виразний, ясний.

НЕВПІ́ЗНАНИЙ - якого не можна пізнати.

НЕРОЗПІ́ЗНАНИЙ - якого важко відрізнити, розпізнати; те саме, що непізнаний.

НЕПІ́ЗНАНИЙ - якого ще не пізнали, не вивчили.

Мені здається, що найкращим варіантом є "нерозпізнаний". Однак, я не впевнений.

1

Згодна з Вами, що найкращим варіантом є "нерозпізнаний". Підтвердження цього варіанту знайшла в цих словниках

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

НЛО нерозпізнаний літаючий об'єкт (англ. UFO, Undefined Flying Object), предмети чи явища (помічені, зазвичай, випадковими особами), які не вдалося зідентифікувати з жодними відомими об'єктами та явищами; приписувані позаземним цивілізаціям.

Орфографічний словник української мови:

НЛО абревіатура нерозпізнаний літаючий об'єкт незмінювана словникова одиниця

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.