5

У поемі "Поет" Тодося Осьмачки:

і стало чути тенькання краплин

з цебра у воду - у криничний рин.

Не можу знайти це слово ані в СУМі, ані просто в Ґуґлі.

0

1 Answer 1

4

Перед навединими вами рядками, є ще такі:

криниця друга й разом ринва мокра

держалася на двох безверхих кроквах.

Можливо, рин - це те саме, що і ринва (лише чоловічий рід). Автор міг просто упустити закінчення, щоб зберегти ритм вірша.

В СУМі є визначення слова "ринва":

РИ́НВА, и, жін. Труба або жолоб для стікання води.

А ще (згідно до Вікіпедії - дає посилання на словник Грінченка) це може бути "жолоб по якому спускають зайву воду". Згідно до сайту Abby Lingvo Live:

Труба або жолоб для стікання води.

1
  • 2
    Тобто те, в що вода рине чи звідки виринає ;-) Ось етимологія до германського rinne.
    – Searge
    Commented Apr 10, 2019 at 11:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.