6

Чи є в українській мові відповідник слову "communicator" який характеризує людину, що вміє гарно доносити інформацію до інших людей?

Контекст:

Matthew Parker (born 22 December 1980) is an Australian recreational mathematics author, YouTube personality and communicator.

1
  • 1
    Поки на думку спадає тільки викладач.
    – Yola
    Mar 5, 2019 at 6:00

2 Answers 2

4

Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко)

communicator = [kə'mju:nɪkeɪtə] перемика́ч кана́лів; комуніка́тор

СУМ-20

Комунікатор 1. Той, хто здійснює комунікацію (у 2 знач.). За умов діалогу, коли послідовно змінюються ролі учасників комунікації (комунікатор перетворюється на реципієнта й навпаки), зворотний зв'язок допомагає збагаченню й розвиткові інформації (з наук.-попул. літ.); У міжособистісній та міжгруповій комунікації неважко визначити, хто є комунікатором (з навч. літ.); Американські вчені розробили загальну комунікативну модель ефективної рекламної кампанії, у якій беруть участь рекламодавець (комунікатор), рекламна агенція, засоби масової інформації (носій звернення) та цільова аудиторія (реципієнт) (із журн.).

Комунікація 2. Те саме, що спілкува́ння.

На сайті Словотвір пропонують декілька варіантів відповідників (посилання на СУМ-11)

спілкувальник, мовець, зв'язківець

На сайты Glosbe пропонують переклад

communicator - пропагандист

СУМ-11

Пропагандиста, чол. Особа, що займається пропагандою — виступає перед трудящими з бесідами, доповідями, лекціями тощо, проводить політзаняття і т. ін.

2

До речі, ваше речення вже переклали в українській Вікіпедії:

Метью Паркер (народився 22 грудня 1980 року) — австралійський автор рекреаційної математики, YouTube-особистість і комунікатор.

Слово "комунікатор" є і в СУМ-20, і на Вікіпедії.

Крім того, можемо подивитися варіанти перекладу слова "communicator", серед тих, які можуть підійти:

Комунікатор, фахівець з поширення інформації

Вікісловник дає синоніми до слова "комунікатор":

(мовним чином) мовець, (дискусією) дискутант, (будучи в опозиції, опонуючи) опонент, (хто повідомляє що-небудь) повідомляч, доповідач.

1
  • Я якраз намагаюсь перетворити цей машинний переклад у статтю. Дякую за відповідь, "фахівець з поширення інформації" найточніше відвторює зміст слова, але це звучить не так лаконічно. Думаю варто лишити як є. Mar 11, 2019 at 4:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.