0

На сайті є питання "Що означає "не на часі"?"

Мене ж цікавить чи є синоніми до словосполучення "на часі".

В СУМ-11 стаття "час" подає таке визначення

На часі: а) саме в пору, у необхідний момент; вчасно.

Слово "вчасно" буде повним синонімов до "на часі"? Які ще є синоніми до "на часі"?

1 Answer 1

1

Згідно до Практичного словника синонімів української мови (ст. 8), синонімами можуть бути:

Своєчасний, актуальний

Згідно до фразеологічного словника:

необхідний у даний момент; вчасний; важливий для даного часу; який відповідає найважливішим потребам сучасності.

Згідно до Вікісловника, його можна замінити словосполученнями:

підходящий, необхідний у даний момент; вчасний

важливий для сучасного періоду; який відповідає найважливішим потребам сьогодення

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.