0

Мова- ДНК нації

enter image description here

Вирази про гарбуз -"дати гарбуза" та "годувати гарбузами" є в фразеологічному словнику української мови

Відмовляти тому, хто сватається.

З СУМ-11

відкоша - давати (діставати, дати, дістати) відкоша — давати (діставати) відсіч.

Три вирази зрозумілі, а останій не розумію. Яке він має відношення до означення відмовити тому, хто сватається?

Адже в ФСУМ статті "рак" вказано

пекти раків

пекти́ / спекти́ ра́ків (ра́ки, ра́ка). Червоніти перев. від сорому, ніяковіти і т. ін

  • 1
    Вм ж самі усе написали - осоромити та примусити парубка ніяковіти своєю відмовою – finesoul Feb 28 '19 at 9:02
  • Чому б вас це зацікавило? Гм.. – Yola Mar 1 '19 at 6:37
  • @finesoul я не подумала саме так інтерпретувати вираз – Mariia Matskevych Mar 1 '19 at 7:56

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.