18

Дуже часто зустрічаю у вжитку інфінітиви (початкова форма дієслова), які вимовляють з закінченням -ть замість -ти:

Робити - роби́ть
Співати - співать
Жити - жить
і т.д.

Приклади використання таких дієслів:

Треба жити, як співати, а співать, як жить. Тобі хочу я співать "алілуя".

Завжди цікавило, звідки пішла ця форма вжитку, наскільки розповсюджена така вимова і чи є така форма унормованою в сучасній українській мові?

1
  • З приводу «Розпрягайте, хлопци, коні» якось читав інтерв'ю, не пам'ятаю, з ким, але щось культурно-філологічного напрямку. Так от там говорили, що короткі закінчення інфінітиву «спочивать», «копать» свідчать про східне походження тексту. Commented Feb 20, 2017 at 19:56

1 Answer 1

14

Відповідь тільки до частини запитання:

чи є така форма унормованою в сучасній українській мові?

Український правопис 2015:

§ 83. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)

Неозначена форма дієслова закінчується на -ти: глибшати, годувати, годуватися (годуватись), жити, кинути, лізти, нести, пекти, пектися (пектись), ревти, ходити, хотіти.

Примітка 1. В усному мовленні, а відповідно й у художній літературі іноді вживаються також скорочені форми інфінітива на -ть, коли перед ним немає приголосного: брать, казать, кинуть, терпіть, ходить.

Проф. Ющук І.П. ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ І ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 81. Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб

  1. Неозначена форма дієслова (що робити? що зробити?) завжди закінчується суфіксом -ти: думати, працювати, боротися, радіти,допомогти.

Суфікс -ть допускається лише в поезії та в розмовному стилі: Книга вчить, як на світі жить. (Нар. творчість.)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.